Krosno
Technikum
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika - 1 TT(g) - technik organizacji turystyki
Nazwa oddziału

 1 TT(g) - technik organizacji turystyki

Liczba miejsc

 18

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

Jeśli lubisz przygodę, wysiłek fizyczny oraz niezależność, interesujesz się geografią, jesteś kreatywna(y), masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi, masz zdolności do nauki języków obcych, lubisz pracę z komputerem i chcesz biegle posługiwać się komputerowymi programami w zarządzaniu usługami turystycznymi?

Ten zawód jest dla Ciebie!

Film prezentujący zawód.

 Wybierając ten zawód w naszej szkole, zdobędziesz umiejętności:

 • sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów,
 • planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych,
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego,
 • planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów,
 • prowadzenia informacji turystycznej,
 • opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych,
 •  prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych,
 • posługiwania się językiem angielskim w branży turystycznej.


Dodatkowo zaoferujemy Ci:

 • zajęcia dla uczniów w ramach szkolnego Koła Turystycznego,
 • Dzień Turysty i Przewodnika Turystycznego,
 • wycieczki przedmiotowe w zakładach świadczących usługi turystyczne,
 • wyjazdy na targi turystyczne,
 • zajęcia w szkolnym kabarecie SSOK,
 • spotkania z podróżnikami,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjne na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionej szkoły z zagranicy,
 • zaświadczenie – warsztaty obsługi kas fiskalnych (z certyfikatem).


Doświadczenie zawodowe wzbogacisz w trakcie 8 tygodniowej praktyki zawodowej w renomowanych biurach podróży, placówkach informacji turystycznej, obiektach hotelarskich, placówkach muzealnych, urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki.

Szkoła przygotuje Cię do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie:

 • HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych (egzamin planowany po pierwszym semestrze klasy trzeciej),
 • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych (egzamin planowany po pierwszym półroczu klasy czwartej).
Więcej informacji o nauce w tym zawodzie na naszej stronie internetowej!!!

 

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.

Po zakwalifikowaniu do szkoły otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik organizacji turystyki.