Krosno
Technikum
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika - 1 THot(g) - technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 1 THot(g) - technik hotelarstwa

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

Jeśli szukasz zawodu z przyszłością, to czas najwyższy poszukiwania już sfinalizować! Hotelarstwo jest dziedziną intensywnie rozwijającą się i nie trudno znaleźć pracę w tym zawodzie. Jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla Gości „dom poza domem”, poznajemy nowych ludzi, ciągle dzieje się coś nowego.

Film prezentujący zawód.


U nas nauczysz się:

 • sprawnej obsługi klienta w hotelu, biurze podróży,
 • wykorzystywania w pracy hotelarsko-turystycznej komputera,
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym,
 • tworzenia zasad i programowania produktu turystycznego,
 • planowania kosztów imprez turystycznych, pracy biurowej,
 • obsługi rachunkowej firmy.

Dodatkowo zapewnimy Ci:

 • wycieczki przedmiotowe w zakładach świadczących usługi hotelarskie,
 • wyjazdy na targi turystyczne,
 • zajęcia w szkolnym kabarecie SSOK,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • zaświadczenie – warsztaty obsługi kas fiskalnych (z certyfikatem),
 • wyjazdy studyjne na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionej szkoły z zagranicy.


Doświadczenie zawodowe wzbogacisz w trakcie 8 tygodniowej  praktyki zawodowej w renomowanych hotelach.


Szkoła przygotowuje Cię do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (egzamin planowany na koniec klasy drugiej),
 • HGT.06. Realizacja usług w recepcji (egzamin planowany po pierwszym półroczu klasy czwartej).

  Więcej informacji o nauce w tym zawodzie na naszej stronie internetowej!!!

 

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.


Po zakwalifikowaniu do szkoły otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik hotelarstwa.