Krosno
Technikum
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika - 1 TS(g) - technik spedytor
Nazwa oddziału

 1 TS(g) - technik spedytor

Liczba miejsc

 18

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

Kształcąc się w zawodzie TECHNIK SPEDYTOR, masz szansę uzyskać  kwalifikacje w zawodzie przyszłości: każda firma posiadająca środki   transportu, czy zlecająca transport firmom zewnętrznym poszukuje spedytorów.

A "dostawa na czas" to motto wielu firm. Jeśli więc zdajesz sobie sprawę z tych wyzwań, umiesz dostrzegać i rozwiązywać problemy innych ludzi, jesteś kreatywny(a) i ukierunkowany(a) na pracę z ludźmi - przyjdź do nas!

Film prezentujący zawód.


Spedytor w naszej szkole, zdobędzie umiejętności:

 • planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją działań spedycyjnych oraz rozliczeń z klientami,
 • prowadzenia negocjacji z klientami w zakresie zadań spedycyjnych,
 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

 

Dodatkowe zajęcia jakie realizuje szkoła:

 • wyjazdy na targi branżowe,
 • wycieczki zawodowe m.in. do Stacji Diagnostycznej,
 • Dzień Spedytora – pokaz umiejętności spedycyjnych,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjna na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionej szkoły z zagranicy,
 • zaświadczenie – warsztaty obsługi kas fiskalnych (z certyfikatem).


Doświadczenie zawodowe wzbogacisz w trakcie 8 tygodniowej  praktyki zawodowej w renomowanych przedsiębiorstwach transportowych, przedsiębiorstwach spedycyjnych, terminalach i centrach logistycznych oraz dystrybucyjnych.


Szkoła przygotowuje Cię do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:


 • SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów (egzamin planowany po pierwszym półroczu klasy czwartej).


Więcej informacji o nauce w tym zawodzie na naszej stronie internetowej!!!

 

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.


Po zakwalifikowaniu do szkoły
otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik spedytor.