Krosno
Technikum
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika - 1 TH(g) - technik handlowiec
Nazwa oddziału

 1 TH(g) - technik handlowiec

Liczba miejsc

 18

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Technik handlowiec to zawód dla osób, które interesują się zagadnieniami gospodarczymi i społecznymi, jeśli jesteś kreatywny(a), masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi, lubisz pracę z komputerem i chcesz biegle posługiwać się komputerowymi programami finansowo-księgowymi w zarządzaniu firmą handlową - wybór jest prosty.

Film prezentujący zawód

Wybierając ten zawód w naszej szkole, zdobędziesz umiejętności:

 • obsługi urządzeń biurowych, posługiwania się finansowo-księgowymi programami komputerowymi,
 • organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa,
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
 • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych.

Dodatkowo zaoferujemy Ci:

 • zajęcia w szkolnym Klubie Konsumenta, spotkania z Rzecznikiem Praw Konsumenta,
 • wyjazdy na targi branżowe,
 • wycieczki zawodowe,
 • Dzień Handlowca – pokaz umiejętności handlowych,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjna na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionej szkoły z zagranicy,
 • zaświadczenie – warsztaty obsługi kas fiskalnych (z certyfikatem).


Doświadczenie zawodowe wzbogacisz w trakcie 8 tygodniowej praktyki zawodowej w renomowanych centrach handlowych, punktach obsługi klienta, hurtowniach, sklepach.


Szkoła przygotuje  Cię do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie:


 • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży (egzamin planowany na koniec klasy trzeciej),
 • HAN.02. Prowadzenie działań handlowych (egzamin planowany po pierwszym półroczu klasy czwartej).

Więcej informacji o nauce w tym zawodzie na naszej stronie internetowej!!!

 

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.


Po zakwalifikowaniu do szkoły
otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik handlowiec.