Krosno
Technikum
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika - 1 TR(g) - technik rachunkowości
Nazwa oddziału

 1 TR(g) - technik rachunkowości

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Jeśli interesujesz się biznesem, lubisz pracę z komputerem, umiesz logicznie myśleć, jesteś dokładny i skrupulatny, niestraszne są  Ci wszelkiego rodzaju rozliczenia, analizy to idealnym kierunkiem dla Ciebie jest technik rachunkowości!!

Film prezentujący zawód.


Wybierając ten zawód w naszej szkole, zdobędziesz umiejętności:

 • prowadzenia rachunkowości,
 • rozliczania danin publicznych,
 • rozliczania wynagrodzeń,
 • rozliczania składek pobieranych przez ZUS,
 • prowadzania analizy finansowej.


Technik rachunkowości to Twoja pierwsza trafna inwestycja!

Dodatkowo zaoferujemy Ci:

 • Zajęcia w kole z rachunkowości,
 • Spotkania z księgowym, doradcą podatkowym, bankierem, agentem ubezpieczeniowym i finansowym,
 • wycieczki zawodowe m.in. do banku, zakładów produkcyjnych, instytucji ubezpieczeniowych,
 • Dzień Księgowego – pokaz umiejętności ekonomiczno - księgowych,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjna na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionej szkoły z zagranicy,
 • zaświadczenie – warsztaty obsługi kas fiskalnych (z certyfikatem).


Doświadczenie zawodowe wzbogacisz w trakcie 8 tygodniowej  praktyki zawodowej w renomowanych biurach rachunkowych, bankach, instytucjach oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych oraz handlowych.


Szkoła przygotowuje Cię do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (egzamin planowany po pierwszym półroczu klasy trzeciej),
 • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości (egzamin planowany po pierwszym półroczu klasy czwartej).

 Więcej informacji o nauce w tym zawodzie na naszej stronie internetowej!!!

 

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.


Po zakwalifikowaniu do szkoły otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik rachunkowości.