Krosno
Technikum
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika - 1 TE(g) - technik ekonomista
Nazwa oddziału

 1 TE(g) - technik ekonomista

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Technik ekonomista to zawód poszukiwany i dający szerokie możliwości zawodowe. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Ten zawód jest dla Ciebie!

Film prezentujący zawód

Ekonomista w naszej szkole, zdobędzie umiejętności:

 • obsługi urządzeń biurowych, posługiwania się finansowo-księgowymi programami komputerowymi,
 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności gospodarczej.


Dodatkowo zaoferujemy Ci:

 • zajęcia na wyższych uczelniach w ramach programu klasy patronackiej,
 • spotkania z księgowym, doradcą podatkowym, bankierem, agentem ubezpieczeniowym i finansowym,
 • wycieczki zawodowe m.in. do banku, zakładów produkcyjnych, instytucji ubezpieczeniowych,
 • Dzień Ekonomisty – pokaz umiejętności ekonomiczno - kadrowo - płacowych,
 • udział w projektach w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjna na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionej szkoły z zagranicy,
 • warsztaty obsługi kas fiskalnych (z certyfikatem).


Doświadczenie zawodowe wzbogacisz w trakcie 4 tygodniowej  praktyki zawodowej w renomowanych przedsiębiorstwach produkcyjnych,usługowych i handlowych, urzędach gminy lub miasta, urzędach skarbowych, bankach, oddziałach lub jednostkach terenowych ZUS.


Szkoła przygotuje Cię do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej  (egzamin planowany po pierwszym półroczu klasy trzeciej)
 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych  (egzamin planowany po pierwszym półroczu klasy czwartej).

Więcej informacji o nauce w tym zawodzie na naszej stronie internetowej!!!

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.


Po zakwalifikowaniu do szkoły
otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik ekonomista.