Krosno
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika - 1c LO(g) - językowo-biznesowy
Nazwa oddziału

 1c LO(g) - językowo-biznesowy

Liczba miejsc

 35

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język angielski

 Historia

 Geografia

 Matematyka

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Jesteś zainteresowany(a) rozwojem swoich umiejętności komunikowania się w językach obcych? Pragniesz w przyszłości zostać szefem własnej firmy i kreować swoje życie zawodowe - ten profil jest dla Ciebie! 


W klasie o profilu językowo - biznesowym uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań lingwistycznych poprzez łączenie języka używanego w sytuacjach codziennych z językiem biznesu.
W klasie o tym profilu:

 • będziesz uczestniczył(a) w innowacyjnych zajęciach z zakresu biznesu - "Business English"',
 • nauczysz się komunikować w sytuacjach biznesowych oraz prowadzić korespondencję firmową w języku angielskim,
 • poznasz elementy marketingu, reklamy, zarządzania finansami,
 • dowiesz się jak prowadzić spotkania z partnerami zagranicznymi,
 • będziesz miał(a) część lekcji z native speakerem, 
 • możesz wyjechać za granicę w ramach projektów organizowanych przez szkołę.

Uczniowie w tej klasie realizują dwa przedmioty uzupełniające:

 • Język angielski w biznesie
 • Ekonomia w praktyce

Dla kształcenia w tym profilu szkoła szeroko współpracuje z Zakładem Filologii Angielskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

Młodzież współpracuje także ze swoimi rówieśnikami z chińskiej szkoły w Hangzhou (koło Szanghaju) regularnie - w formie wideokonferencji  - poznaje życie i kulturę Chin jednocześnie ćwicząc swój język angielski i pozbywając się bariery językowej.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

Warto podkreślić, że w zakresie rozszerzonym będziesz od klasy drugiej realizował(a) dwa lub trzy wybrane przez siebie przedmioty. Wyboru dokonasz dopiero po zakończeniu I semestru w pierwszej klasie - po zapoznaniu się ze szkołą, wymaganiami maturalnymi, wymaganiami stawianymi przez wyższe uczelnie, według własnych zainteresowań.

Oferta fakultetów jest co roku dostosowywana do potrzeb i zainteresowań uczniów. Ze szczegółami oferty dla obecnych pierwszoklasistów na rok szkolny 2019/20 możesz zapoznać się klikając w ten link.


Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.