Krosno
Technikum
Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
Zespół szkół
Adres
ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno
Telefon
13 42 03 188
Fax
13 42 03 188
E-mail
Strona www
Dyrektor
Lidia Kasińska
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
Opis


Technikum Nr 6 im Jana Sas Zubrzyckiego kształci na kierunkach architektoniczno – budowlanych. Nasi absolwenci są cenionymi fachowcami na rynku lokalnym, krajowym i europejskim, więc nie mają problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy. Zawody takie jak technik budownictwa, inżynier budownictwa, geodeci, dekoratorzy i konserwatorzy zabytków znajdują się na liście zawodów bardzo poszukiwanych przez pracodawców. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w firmach budowlanych, konserwatorskich, remontowych, geodezyjnych, związanych z odnawialnymi źródłami energii, biurach projektowych, w administracji rządowej i samorządowej, a także w firmach związanych z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni oraz firmach związanych z aranżacją i dekorowaniem wnętrz.Są również dobrze przygotowani do podjęcia pracy na własny rachunek.

W tym roku proponujemy nabór na następujące zawody :

• Technik budownictwa,

• Technik architektury krajobrazu – innowacja „niwaki – ogrodowe bonsai”,

• Technik renowacji elementów architektury – innowacja „dekoracja wnętrz”

•Technik geodeta

•Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Uczniowie naszej szkoły kształcą swoje umiejętności zawodowe na zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych zarówno w kraju jak i za granicą (w ramach programu POWER w Barcelonie, w ramach współpracy z firmą HARTBEX w Stuttgarcie)  i płatnych wakacyjnych stażach. Poznają nowoczesne technologie na szkoleniach prowadzonych przez branżowe firmy, uzyskując odpowiednie certyfikaty. Współpracujemy również z Izbą Architektów RP w ramach programu edukacyjnego „Kształtowanie Przestrzeni”.

 

W ramach projektów unijnych realizowanych przez szkołę uczniowie mają możliwość:

 • uczestniczenia w  zagranicznych praktykach zawodowych. W roku 2016 byli w Irlandii,  w 2017 w Berlinie, w 2018 i 2019 wyjeżdżają do Barcelony.
 • uczestniczenia w płatnych stażach wakacyjnych.
 • uczestniczenia w bezpłatnych kursach dających określone uprawnienia: operatora koparko – ładowarki, operatora wózków widłowych, spawania metodą TIG, florystki.

 Technikum nr 6 w Krośnie znane jest z tego, że w szkole funkcjonuje drużyna specjalizująca się w zawodach sportowo – obronnych „Sprawni jak żołnierze” wielokrotnie zdobywając mistrzostwo Polski, pokonując w rywalizacji tzw. „szkoły mundurowe”.

Pomimo tego, że jesteśmy szkołą techniczną osoby z artystyczną duszą również znajdą u nas swoje miejsce realizując się w działalności plastycznej oraz inscenizacjach historycznych – cykl „Żołnierze wyklęci” lub programach kabaretowych - przeglądy kabaretów „Blaga”


Aby lepiej przygotować absolwentów do zdania matury i podjęcia dalszej nauki na wyższych uczelniach uczeń będzie realizował przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym. Umożliwiamy realizację kształcenia w zakresie rozszerzonym z takich przedmiotów jak: matematyka, historia sztuki, geografia, język angielski. Po zakończeniu nauki uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, po zdaniu którego otrzymuje świadectwo dojrzałości otwierające drogę na studia. Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do studiowania na wydziałach budownictwa, architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, konserwacji zabytków, inżynierii środowiska, odnawialnych źródeł energii.


Kompetencje zawodowe uczniów będą sprawdzane w ramach egzaminów z dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Ukończenie szkoły i zdanie egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie pozwala uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Do podjęcia nauki w szkole wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu. Zaświadczenia wydawane są przez ZOZ „Specmed” Centrum Medycyny Pracy ul. Grodzka 47a lub Centrum Usług Medycznych "Eskulap" ul. Kletówka 52 na podstawie skierowania ze szkoły.

 
Film promujący szkołę Film promujący szkołę Film z obchodów 40-lecia szkoły Wywiad o kształtowaniu przestrzeni Program kształtowanie przestrzeni Ogólnie o budownictwie Plakaty ze strony KOWEZiU Plakaty ze strony KOWEZiU Filmy ze strony KOWEZU Filmy ze strony KOWEZU,

https://inzynieria.com/wpis-branzy/rankingi/10/54300,najlepiej-oplacane-zawody-w-budownictwie

Oferta
Dojazd

Główna siedziba szkoły mieści się przy ul ks. P. Skargi 3. Z dworca PKS dojazd autobusami wszystkich linii na przystanki przy ul. Grodzkiej (kino), Lwowskiej, pl. Konstytucji 3 maja, lub pl. Monte Casino.
Pracownie kształcenia praktycznego znajdują się na ul. Lewakowskiego 27b w pobliżu dworca autobusowego.

Historia


Krośnieńska „Budowlanka” jest jedną z młodszych szkół średnich zawodowych rejonu Podkarpacia. W roku 2013 obchodziliśmy jubileusz 40 – lecia istnienia, a w 2014 r. szkoły otrzymały imię architekta Jana Sas – Zubrzyckiego.

Swą działalność „Krośnieńska Budowlanka” rozpoczęła kształcąc w dwóch zawodach Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Następnie powstało Technikum Budowlane. W miarę upływu lat powstawały nowe kierunki i profile kształcenia. Liceum Zawodowe powstało, jako jedyne na Podkarpaciu kształcące młodzież na kierunku renowator zabytków architektury o specjalności murarz-sztukator. Później powstało 5-letnie Technikum Budowlane o specjalności dokumentacja budowlana, a następnie Technikum Budowlane o specjalności budowa obiektów ochrony środowiska. W 2001r. zostało uruchomione Liceum Profilowane o profilu kształtowanie środowiska.
Obecnie kształcimy młodzież w 4-letnim technikum i 3-letniej branżowej szkole I stopnia, która od 2017 roku zastąpiła Zasadniczą Szkołę Zawodową. Kierunki kształcenia, które proponujemy nadal związane są z branżą architektoniczno – budowlaną i zmieniają się w zależności od sytuacji na rynku pracy i zainteresowania uczniów.

Od września 2012 główna siedziba szkoły mieści się przy ul. ks. Piotra Skargi 3, a na ul. Lewakowskiego 27 b pozostały pracownie kształcenia praktycznego. We wrześniu 2013 r Technikum nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego weszły w skład Miejskiego Zespołu Szkół nr 5.

 

Koła zainteresowań

Konstrukcyjno - budowlane

Architektoniczne

Teatralne

Historyczno - inscenizacyjne

Strzeleckie

Sprawni jak żołnierze
Szkolne Koło Sportowe

Szkolne koło Ligii Ochrony Przyrody
Szkolne Koło Wolontariatu
Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi

Kontakty zagraniczne

W roku szkolnym 2014/15 sześcioro uczniów uczestniczyło w płatnych praktykach i stażach zagranicznych w firmie Hartinger Gartenbau w Bawarii.

2015/16 projekt „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów” w  ramach Programu Erasmus +  -  15 uczniów realizowało 4- tygodniowe praktyki zawodowe w Irlandii.

2016/17 projekt „Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły” w ramach programu POWER VET – 15 uczniów uczestniczyło w  praktykach zawodowych w Berlina.

2017/18 i 2018/19 w ramach programu POWER w związku z realizacja projektu „ Europejski praktyki szansą lepszej pracy” co roku 15 uczniów wyjedzie na praktyki do Barcelony

Od 2017/18 wyjazdy uczniów na płatne praktyki do Stuttgartu w ramach współpracy z firmą HARTBEX

Osiągnięcia

·         2017, 2015, 2014 r. – otrzymanie certyfikatu „Wiarygodna szkoła” certyfikat przyznawany jest szkołom, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoich uczniom.

·         2018 r. - stypendia dla wybitnych uczniów: 14 uczniów otrzymało stypendium Prezydenta Miasta Krosna, 1 uczennica Stypendium Prezesa Rady Ministrów i 4 uczniów stypendia unijne

·         2017 r. – stypendia dla wybitnych uczniów: 12 uczniów otrzymało stypendium Prezydenta Miasta Krosna oraz 1 uczennica stypendium Prezesa Rady Ministrów

·         2016 r. – stypendia dla wybitnych uczniów: 15 uczniów otrzymało stypendium Prezydenta Miasta Krosna, 3 uczniów otrzymało stypendia unijne oraz 1 uczennica stypendium Prezesa Rady Ministrów

·         2015 r. – stypendia dla wybitnych uczniów: 13 uczniów otrzymało stypendium Prezydenta Miasta Krosna, 4 uczennice otrzymały stypendia unijne oraz 1 uczennica stypendium Prezesa Rady Ministrów

·         2016 r. szkoła zdobyła drużynowo drugie miejsce na etapie rejonowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

·         2015, 2014, 2013, 2012 i 2011 –Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych /etap centralny – 1 laureat, 5 finalistów , 5 uczestników.

·         2018 r. zawody „Sprawni jak żołnierze” drużyna chłopców II miejsce na etapie centralnym

·         2017 r. Zawody "Sprawni jak żołnierze" drużyna dziewcząt 3 miejsce na etapie centralnym, drużyna chłopców 4 miejsce oraz tytuł najlepszego strzelca, a także tytuł najlepszego zawodnika;

·         2016 r. Zawody "Sprawni jak żołnierze" drużyny dziewcząt i chłopców I miejsce na etapie wojewódzkim, drużyna dziewcząt 4 miejsce na etapie centralnym;

·         2015 r. – Zawody "Sprawni jak żołnierze" drużyny dziewcząt i chłopców I miejsce na etapie wojewódzkim, drużyna dziewcząt 4 miejsce na etapie centralnym;

·         2014 r. -  wicemistrzostwo Polski w zawodach sportowo – obronnych „Sprawni jak Żołnierze;

·         2013,  2012, 2010, 2009, 2008 - I miejsce w Finale Ogólnopolskich Zawodów sportowo – obronnych "Sprawni jak żołnierze" - drużyna dziewcząt;

·         2018, 2016, 2014 r. – nagroda główna w ogólnopolskim konkursie architektonicznym organizowanym przez Izbę Architektów RP

·         2018, 2016 r – statuetka zasłużony dla wolontariatu w kategorii wolontariat indywidualny dla uczniów Technikum

·         2015 statuetka zasłużony dla wolontariatu dla grupy uczniów Technikum

·         2017 r. – II miejsce drużynowo w XXV Memoriale im Jana Barana w strzelectwie sportowym

·         2018 r. – III miejsce drużynowo w XI Memoriale Bogusława Dziury w strzelectwie sportowym

·         2017 r. – I miejsce drużynowo w XI Memoriale Bogusława Dziury w strzelectwie sportowymOstatnia aktualizacja dokonana przez szkołę w dniu 28.02.2019 r.