Krosno
Technikum
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza
Zespół szkół
Adres
ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
Telefon
13 432 17 77
Fax
13 432 19 25
E-mail
Strona www
Dyrektor
Joanna Kubit
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Geologia to nauka dla wszystkich
 • Prace z wykorzystniem mikroskopu 3D
 • Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza
 • Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza
 • W kopalni gazu ziemnego
 • Nauka spawania i zgrzewania
 • Magazyny logistyczne
 • Wycieczki, integracja.....
 • Po prostu "Naftówka"
Opis

Krośnieńska „NAFTÓWKA” - Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza to szkoła z tradycjami, nowoczesna i otwarta na zmiany związane z wymagającym rynkiem pracy.


KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

 • technik wiertnik - wykonywanie prac wiertniczych i geoinżynieryjnych,
 • technik górnictwa otworowego - eksploatacja otworowa złóż (ropy naftowej, gazu, siarki, soli, wód mineralnych i geotermalnych),
 • technik geolog - z elementami geoturystyki,
 • technik gazownictwa - projektowanie, montaż instalacji i urządzeń gazowych,
 • technik logistyk – magazynowanie, planowanie produkcji i dystrybucji, transport, spedycja, ekologistyka.

Są to zawody, w których pracownicy są poszukiwani przez firmy krajowe i zagraniczne.
Wzrastające zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz ziemny skutkuje intensywnymi poszukiwaniami tych kopalin.

W związku z tym światowe firmy naftowe poszukują pracowników wykwalifikowanych w zawodach kształconych w naszej szkole.

Prowadzimy nowatorskie kształcenie dualne, które odbywa się we współpracy z zakładami Grupy kapitałowej PGNiG, a także nowoczesnymi metodami za pośrednictwem platformy e-learning MOODLE.

Oprócz kształcenia ogólnego i zawodowego w dobrze wyposażonych pracowniach, uczniowie podczas praktyk zawodowych organizowanych u pracodawcy na terenie całego kraju i za granicą zdobywają umiejętności przydatne w pracy zawodowej.

Pomaga im to w szybszym rozpoznaniu środowiska pracy, zdobyciu dodatkowych uprawnień i awansie zawodowym.

Uczniowie technikum mają dostęp do bezpłatnych podręczników kształcenia zawodowego w ramach programu: "Podręcznik dla Technika".

Absolwenci Technikum będą mogli ukończyć kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w szkole w systemie zaocznym, dające możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji.

W Rankingu Perspektyw 2019 „Naftówka” otrzymała tytuł „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019”. W wysokie pozycje rankingowe wpisana jest liczba zwycięstw w olimpiadach i konkursach, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy zawodowe. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego i ambitnych uczniów.


Szkoła posiada następujące certyfikaty:

 • certyfikat Wyższego Urzędu Górniczego (wyróżnienie statuetką Św. Barbary dla najlepszej szkoły w Polsce kształcącej w zawodach górniczych),
 • certyfikat „Wiarygodna Szkoła”,
 • certyfikat „Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi”,
 • certyfikat „Zadowolony Konsument”,
 • certyfikat „Bezpieczna Szkoła”,
 • certyfikat Biznes Klasa,
 • Certyfikat Ministerstwa Zdrowia – Szkoły promującej oddawanie krwi
 • Podziękowanie za wspieranie PCK w jego humanitarnej działalności,
 • Statuetki „Serce” dla 5 uczniów – wyróżnienie od Prezydenta Miasta Krosna,

Szkoła aktywnie współpracuje z:

 • AGH w Krakowie,
 • Politechniką Rzeszowską,
 • WSPiA w Rzeszowie,
 • PWSZ w Krośnie,
 • Instytutem Nafty i Gazu, Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie,
 • ośrodkami do koordynowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych: Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,
 • zakładami pracy: PGNiG, EXALO, ORLEN, LOTOS itp.

Szczególnym powodem do dumy jest objęcie szkoły patronatem przez Grupę Kapitałową PGNiG.

Szkoła zapewnia fachową opiekę merytoryczną, kadra pedagogiczna w 65% posiada uprawnienia egzaminatorów do oceniania egzaminów maturalnych i zawodowych.


Szkoła posiada:

 • dobrą lokalizację,
 • bardzo dobrą bazę dydaktyczną: wszystkie klasopracownie wyposażone są w komputer i projektor multimedialny, a część z nich w tablice interaktywne i wizualizery,
 • 3 pracownie komputerowe, w tym jedna mobilną, wyposażone w specjalistyczne programy wykorzystywane w nauce przedmiotów zawodowych (AutoCAD, ZWCAD, Insert GT, E-mapa, Cartall truck, iScala i inne),
 • dwie nowoczesne pracownie do nauki języków obcych,
 • ogólnie dostępną dla uczniów sieć WiFi obejmującą swoim zasięgiem cały budynek szkoły,
 • skomputeryzowaną bibliotekę szkolną,
 • gabinet pedagoga szkolnego,
 • gabinet higieny szkolnej,
 • możliwość korzystania z hali sportowej - HALA KROSNO (3 boiska ze sztuczną trawą do piłki nożnej i innych rozgrywek) oraz basenu miejskiego znajdującego się 300 m od szkoły,
 • możliwość korzystania z Bursy Międzyszkolnej (bliskie sąsiedztwo), w której uczniowie mogą skorzystać z wyżywienia i zakwaterowania.


Szkoła realizowała i realizuje projekty finansowane z UE:

  • dwustronny polsko-słowacki projekt w ramach programu COMENIUS "Uczenie się przez całe życie",
  • projekt systemowy "Podkarpacie stawia na zawodowców",
  • projekt pt. „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”, celem którego była organizacja miesięcznych praktyk w Irlandii w ramach POWER na zasadach programu Erasmus+,
  • projekt pt. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”,
  • projekt pt. „Kwalifikacje zawodowe bez granic” w ramach programu Erasmus+, celem którego jest organizacja miesięcznych praktyk w Irlandii.

  Dodatkowe kursy i szkolenia dla młodzieży, podnoszące ich kwalifikacje zawodowe:

  • Kurs AutoCAD,
  • Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe - w oparciu o system Epicor iScala,
  • obsługa kas fiskalnych,
  • szkolenie EPAL - "Certyfikat palet EPAL i EUR",
  • harmonogram pracy kierowców zawodowych – pytania i odpowiedzi.


  TECHNIKUM SZKOŁĄ DOBREGO WYBORU!

  Zapraszamy do zapoznania się z opisami poszczególnych zawodów.

  Oferta
  Dojazd

  Dojazd autobusami MKS:
  - przystanek 05 ul. Bohaterów Westerplatte - linie: 0, 2, 7, 11, E, K
  - przystanek 06 ul. Bohaterów Westerplatte - linie: 10, 11, E,
  - przystanek 06 ul. Sikorskiego - linie: 2, 4, 5, 11, 20 oraz busy z kierunku Brzozowa, Domaradza, Jasienicy Rosielnej itp.
  - przystanek ul. Lwowska: autobusy z kierunku Rymanowa, Dukli i z Dworca PKS.
  Jadąc pociągiem należy dojechać do stacji "Krosno Miasto".

  Historia

  Historia przemysłu naftowego zrodziła się na Podkarpaciu. Wszystko zaczęło się w Bóbrce koło Krosna. To tutaj żył i pracował Ignacy Łukasiewicz - wynalazca i twórca pierwszej lampy naftowej, pionier przemysłu naftowego, patriota i społecznik.

  W tym regionie powstały pierwsze kopalnie i pierwsze szkoły naftowe. Jedna z nich - krośnieńska Naftówka działa prężnie do dziś. W kraju wyzwolonym spod okupacji niemieckiej, podnoszącym się ze zniszczeń wojennych powstała pierwsza szkoła zawodowa. W roku 1947 Instytut Naftowy w Krośnie na podstawie zezwolenia Ministra Przemysłu i Handlu powołał szkołę Przemysłowo-Naftową dla młodocianych. Od tego roku datuje się bogata historia krośnieńskiej „Naftówki”. Po wielu zmianach szkoła obecnie nosi nazwę: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie, a od września 2019 r. będzie nosiła nazwę: Zespół Szkół Naftowo- Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie.

  Chociaż na przestrzeni lat zmieniały się nazwy szkoły, to podstawowy profil kształcenia pozostał taki sam: wiertnictwo, eksploatacja, urządzenia przemysłu naftowego i gazowniczego, geologia. Naftówka przetrwała kolejne reformy, jej bogatą historię tworzą pracownicy, a przede wszystkim kilkanaście tysięcy absolwentów. Są wśród nich osobowości wybitne i powszechnie znane takie jak profesorowie (np. prof. Roman Kuźniar), twórcy i pracownicy PWSZ w Krośnie, wykładowcy AGH oraz pracownik PAN i NASA.

  Wychowankowie naszej szkoły mają ogromny wkład w rozwój przemysłu naftowego i gazowniczego na terenie całego kraju, są twórcami myśli technicznej w tym zakresie, konstruktorami wielu urządzeń wiertniczych i gazowniczych. Piastują wysokie stanowiska w całej grupie kapitałowej PGNiG.

  Absolwenci szkoły stanowią znaczący procent pracowników Grup Kapitałowych PGNiG i ORLEN oraz wielkich branżowych koncernów zagranicznych.

  Koła zainteresowań

  W szkole prężnie działa wiele kół zainteresowań, w których młodzież ZSP 4 może realizować swoje pasje i rozwijać uzdolnienia.

  Są to m. in:

  • koło strzeleckie przy Międzyszkolnym Górniczym Klubie Sportowym "NAFTA" Krosno,
  • Szkolne Koło PCK,
  • Młodzieżowy Klub Honorowych Dawców Krwi,
  • Szkolny Klub Wolontariatu,
  • Szkolny Klub Filmowy,
  • Koło Caritas,
  • Klub Historyczny im. Armii Krajowej,
  • koło fotograficzne,
  • koło językowe (j.angielski, j.niemiecki, j.rosyjski),
  • koło geologiczno-geoturysryczne "Geotur",
  • koła sportowe (różne dyscypliny: siatkówka, piłka nożna, piłka koszykowa, unihokej, badminton, zajęcia na pływalni, a zimą ma lodowisku i stokach narciarskich),
  • koło aktywności twórczej,
  • koło geologiczne - "Historia zaklęta w skałach",
  • koło „Logistyka bez tajemnic”,
  • koło „WL Logistic”.

  Oferta kół zainteresowań jest co roku aktualizowana zgodnie z oczekiwaniami młodzieży.

  Kontakty zagraniczne

  Uczniowie i absolwenci technikum otrzymują liczne propozycje zatrudnienia nie tylko w kraju, ale również za granicą w firmach i zakładach branży naftowej i gazowniczej.

  W roku 2015 kilku uczniów z klasy wiertniczej odbywało miesięczną praktykę za granicą w Hanowerze w firmie Weatherford.

  W trakcie wakacji 2016 r. dwóch uczniów odbyło miesięczny staż na platformie wiertniczej znajdującej się na Morzu Bałtyckim w firmie LOTOS Petrobaltic.

  W kolejnych latach staże wakacyjne będą kontynuowane. Szkoła nawiązuje kontakty z branżowymi firmami zagranicznymi w celu współpracy i pozyskania dalszych miejsc praktyk dla uczniów.

  Od 2016 r. uczniowie „Naftówki” uczestniczą w projektach: PO WER oraz ERASMUS+. realizując 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Irlandii. Mogą w ten sposób porównać polskie techniki i metody pracy z metodami stosowanymi w innych krajach europejskich. Zakwaterowane u rodzin irlandzkich to zaleta wyjazdu, ponieważ trzeba porozumiewać się w języku angielskim, a tym samym przełamywać bariery komunikacyjne i poszerzać słownictwo. Podróż do Irlandii to jednak nie tylko praca i obowiązki, ale też możliwość zwiedzenia pięknych miejsc. Uczniowie pozytywnie oceniają swój pobyt na Zielonej Wyspie.

   

  Osiągnięcia

  •      tytuł „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019”,
  •      tytuł „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2018”,
  •      stypendia dla uczniów technikum  za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe:

  o   Prezesa Rady Ministrów ( 1 uczeń),

  o   „Krośnieński Omnibus” (1 uczeń),

  o   „Semper in Altum” (2 uczniów),

  o   „Stypendium Młodego Zawodowca” (8 uczniów),

  •       wysoka pozycja szkoły w rankingu szkół średnich organizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu w oparciu o wyniki wszystkich edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej
  •       czołowe miejsca SK HDK pod względem ilości oddanej krwi, a uczniowie otrzymują Świadectwa Dojrzałości Społecznej oraz statuetki: "Serce”,

    

  Rok 2019/2018

  Wiedzy - zawodowe:

  •       XI Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna w Poznaniu awans 3 uczniów do drugiego etapu.
  •       III Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna w Sopocie awans 14 uczniów do drugiego etapu.

   

  Rok 2017/2018

  Wiedzy - zawodowe:

  •       X Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna w Poznaniu awans 4 uczniów do drugiego etapu.
  •       II Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna w Sopocie awans 7 uczniów do drugiego etapu.
  •       Liga Młodych logistyków – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – II miejsce zespołu.
  •       VII Olimpiada Logistyczna we Wrocławiu - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. - Finał – i II miejsce ZSP Nr 4
  •       IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy Logistycznej w Rzeszowie – II miejsce ZSP Nr4

  Sportowe:

  • Finał Wojewódzki w sztafetowych biegach przełajowych chłopców - II miejsce 
  • Rejonowa Licealiada w unihokeju dziewcząt – II miejsce (awans do półfinału wojewódzkiego)
  • Rejonowa Licealiada w Lidze LA chłopców – II miejsce (awans do finału wojewódzkiego)
  • Rejonowa Licealiada w Lidze LA dziewcząt – IV miejsce (awans do finału wojewódzkiego)
  • Powiatowa Licealiada w piłce nożnej chłopców - I miejsce,
  • Ogólnopolski Turniej w Strzelectwie Sportowym – II Memoriał im. Bogusława Dziury – I miejsce drużynowo dziewcząt, I miejsce chłopców,

  Szczególnym powodem do dumy jest objęcie szkoły patronatem przez Grupę Kapitałową PGNiG


  Rok 2016/2017

  Wiedzy - zawodowe:

  • IX Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna w Poznaniu - 2017 r. - 4 finalistów, w tym 2 laureatów (miejsca 1-20).
  • I Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna w Sopocie - 2017 – 2 laureatów.
  • VI Olimpiada Logistyczna we Wrocławiu - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. - Finał – I i III miejsce ZSP Nr 4 (rywalizacja drużynowa).
  • XXX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej – I,II i III miejsce indywidualnie oraz I i II miejsce drużynowo. (indeksy na wyższe uczelnie: AGH, UW).
  • VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej w Dąbrowie Górniczej - II miejsce, XII miejsce, XV miejsce


  Sportowe:

  • Finał Wojewódzki w drużynowych biegach przełajowych chłopców - II miejsce
  • Finał Wojewódzki w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt - XII miejsce
  • Finał Wojewódzki Licealiady w tenisie stołowym chłopców – II miejsce
  • Finał Wojewódzki w sztafetowych biegach przełajowych chłopców - IV miejsce
  • Finał Wojewódzki w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt - XII miejsce
  • Finał Wojewódzki Licealiady w Lidze LA dziewcząt – XII miejsce,
  • Finał Wojewódzki Licealiady w Lidze LA chłopców – VIII miejsce,
  • Półfinał Wojewódzki Licealiady w unihokeju chłopców – III miejsce
  • Półfinał Wojewódzki Licealiady w unihokeju dziewcząt – V miejsce
  • Rejonowa Licealiada w piłce siatkowej dziewcząt – II miejsce
  • Powiatowa Licealiada w piłce nożnej chłopców - I miejsce,
  • Powiatowa Licealiada w piłce nożnej dziewcząt - I miejsce
  • Ogólnopolski Turniej w Strzelectwie Sportowym - XI Memoriał im. Bogusława Dziury – I miejsce drużynowo dziewcząt, II miejsce chłopców,
  • XXV Memoriał im. Jana Barana – I miejsce drużynowo chłopców, II miejsce drużynowo dziewcząt

   


   Drzwi otwarte

   Zapraszamy wszystkich uczniów gimnazjum oraz klas ósmych szkół podstawowych
   do odwiedzenia naszej placówki w czasie trwania Targów Edukacyjnych
   w dniu 14-15 marca 2019 r.
   Przygotowaliśmy dla Was atrakcyjne zajęcia i prezentacje
   związane z kierunkami kształcenia w naszej szkole.

    

                                              
   Współpraca z pracodawcami

   Szkoła kształci pod patronatem PGNiG.

   Prowadzimy aktywną współpracę z firmami branży naftowo-gazowniczej takimi jak:

   • PGNiG,
   • Orlen Upstream,
   • PSG,
   • Exalo Drilling,
   • PeBeKa ( grupa KGHM),
   • i wieloma innymi.               

   Dzięki tej współpracy w szkole prowadzone są elementy kształcenia dualnego: praktyki zawodowe i część zajęć praktycznych realizowanych u Pracodawcy.