Krosno
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące
Zespół szkół
Adres
ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
Telefon
13 432-17-77
Fax
13 432-19-25
E-mail
Strona www
Dyrektor
Joanna Kubit
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • W szkole i na polgonie
  • VI Liceum Ogólnokształcące
  • VI Liceum Ogólnokształcące
  • Kultywujemy tradycję
  • W jedności siła
  • Ratownicy w akcji
  • VI Liceum Ogólnokształcące
  • VI Liceum Ogólnokształcące
Opis

VI Liceum Ogólnokształcące kształci w kierunkach:
• Ratowniczo-obronnym,
• Bezpieczeństwo wewnętrzne – NOWY KIERUNEK od 2017 r.

Zapraszamy wszystkich uczniów gimnazjum do obejrzenia szkoły w czasie trwania Targów Edukacyjnych w dniu 14 i 15 marca 2019 r.
Przygotowaliśmy dla Was atrakcyjne zajęcia i prezentacje związane z kierunkowymi przedmiotami (języki obce) .

W klasie bezpieczeństwo wewnętrzne oprócz przedmiotów objętych podstawowym programem nauczania realizowane będą w zakresie rozszerzonym język angielski i wiedza o społeczeństwie oraz dodatkowe przedmioty kierunkowe: podstawy ratownictwa i obronności, edukacja diagnozowania i zwalczania zagrożeń oraz kryminalistyka z kryminologią. Przedmiot ten wykładany będzie przez nauczycieli akademickich w ZSP Nr 4 w Krośnie, a częściowo także na patronackiej uczelni w laboratorium kryminalistycznym.

Patronat naukowy nad młodzieżą tych klas obejmuje Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa.

Program nauczania w klasie ratowniczo obronnej obejmuje naukę biologii i wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym, a także naukę dodatkowego kierunkowego przedmiotu podstawy ratownictwa medycznego oraz języka angielskiego medycznego.


Uczniowie aktywnie angażują się w życie kulturalno-oświatowe społeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego. Współpracują z następującymi instytucjami:  Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, gdzie odbywają wolontariat, PCK w Krośnie, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Krośnie, PWSZ w Krośnie, WSPiA w Rzeszowie, Komendą Miejską Policji w Krośnie, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

Młodzież uczestniczy w prelekcjach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, wystawach i wycieczkach. Zabezpiecza pomoc przedmedyczną na imprezach organizowanych na terenie miasta.

Certyfikaty, wyróżnienia:
Biznes Klasa,
Certyfikat Ministerstwa Zdrowia – Szkoły promującej oddawanie krwi”,
Podziękowanie za wspieranie PCK w jego humanitarnej działalności,
Zadowolony Konsument,

Statuetki „Serce” dla 5 uczniów – wyróżnienie od Prezydenta Miasta Krosna,

Szkoła posiada dobrą lokalizację, zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną: dobrze wyposażone klasopracownie (w komputer i projektor multimedialny, w tablice interaktywne i wizualizery), pracownie komputerowe (24 i 16 stanowisk oraz 16-stanowiskową pracownię mobilną) z szybkim światłowodowym łączem internetowym, dwie nowoczesne pracownie do nauki języków obcych (24 i 16 stanowisk) i ogólnie dostępną dla uczniów sieć WiFi obejmującą swoim zasięgiem cały budynek oraz skomputeryzowaną bibliotekę z dużym zasobem zbiorów i Multimedialnym Centrum Informacji (10 stanowisk).
Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagogów szkolnych.
W szkole funkcjonuje również gabinet higieny szkolnej.

W czasie zajęć wychowania fizycznego młodzież korzysta z sali gimnastycznej, hali sportowej - HALA KROSNO - 3 boiska ze sztuczną trawą do piłki nożnej i innych rozgrywek grupowych, boiska wielofunkcyjnego, prowadzone są też zajęcia na krytym basenie znajdującym się w odległości ok. 300 m od szkoły.
Organizowane są również zajęcia WF na lodowisku, oraz wyjazdy na narty (szkoła dysponuje m.in. 20 parami nart zjazdowych).

Szkoła zapewnia fachową opiekę merytoryczną (46 nauczycieli dyplomowanych, co stanowi 75% kadry nauczycielskiej). Uprawnienia egzaminatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, do oceniania egzaminów maturalnych, ma 65% wysoko kwalifikowanej kadry nauczycielskiej.

W szkole realizowane były projekty unijne w ramach programu COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" oraz PO WER
„Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej.


Zapraszamy do zapoznania się z opisami poszczególnych kierunków.

Dane do informatora przekazane przez dyrektora szkoły.

Oferta
Dojazd
Dojazd autobusami MKS:
- przystanek 05 ul. Bohaterów Westerplatte - linie: 0, 2, 7, 11, E, K
- przystanek 06 ul. Bohaterów Westerplatte - linie: 10, 11, E,
- przystanek 06 ul. Sikorskiego - linie: 2, 4, 5, 11, 20 oraz busy z kierunku Brzozowa, Domaradza, Jasienicy Rosielnej itp.
- przystanek ul. Lwowska: autobusy z kierunku Rymanowa, Dukli i z Dworca PKS.
Jadąc pociągiem należy dojechać do stacji "Krosno Miasto".
Historia

Od 2002 r. szkoła oferuje także możliwość kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym jako kontynuacja Liceum Technicznego. Obecnie są to kierunki: ratowniczo-obronny i od 2017 r. bezpieczeństwo wewnętrzne.

Koła zainteresowań

W szkole prężnie działa wiele kół zainteresowań, w których młodzież ZSP Nr 4 może realizować swoje pasje i rozwijać uzdolnienia. Są to:

 

Koło Ratownictwa, którego członkami są uczniowie wykazujący się poszerzoną wiedzą i umiejętnościami z zakresu pomocy przedmedycznej i kwalifikowanej. Zajęcia prowadzi instruktor i wykładowca Europejskiej Rady Resuscytacji BLS/AED, instruktor pierwszej pomocy Zarządu Głównego PCK, instruktor BRD PZM. Uczniowie mają możliwość ukończenia kursu pierwszej pomocy z Certyfikatem Unii Europejskiej, kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy z uzyskaniem tytułu ratownika oraz kursu ratownika drogowego PZM.

koło strzeleckie,
Szkolne Koło PCK,
Młodzieżowy Klub Honorowych Dawców Krwi,
Szkolne Koło Caritas,
Klub Historyczny im. Armii Krajowej,
koło fotograficzne,
koło matematyczne,
koła językowe (j. angielski, niemiecki , rosyjski, polski),
koła sportowe (różne dyscypliny: siatkówka, piłka nożna, piłka koszykowa, unihokej, zajęcia na pływalni, a zimą na lodowisku i stokach narciarskich),
Koło Aktywności Twórczej
i inne.
Oferta kół zainteresowań jest co roku aktualizowana zgodnie z oczekiwaniami młodzieży.

Kontakty zagraniczne

Drużyna Pierwszej Pomocy brała wielokrotnie udział w międzynarodowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy szkół średnich Słowackiego Czerwonego Krzyża, zdobywając czołowe lokaty.

Osiągnięcia

Co roku nasi uczniowie uzyskują stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe:

Prezesa Rady Ministrów oraz od 2014 r. stypendia ufundowane w ramach Programu Stypendialnego Rady Miasta Krosna i Prezydenta Miasta Krosna: „Semper in altum".

 

Drużyna Pierwszej Pomocy brała wielokrotnie udział w międzynarodowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy szkół średnich Słowackiego Czerwonego Krzyża zajmując tam czołowe lokaty oraz zdobywając corocznie tytuł finalisty Mistrzostw Polski z Pierwszej Pomocy szkół średnich.

 

Corocznie SK HDK zajmuje czołowe miejsca pod względem ilości oddanej krwi, a uczniowie otrzymują Świadectwa Dojrzałości Społecznej oraz statuetki "Serce".

 

Rok 2018/19

Artystyczne:

Międzyszkolny Konkurs Kolęd ,,Hej Kolęda! Kolęda” w RCKP w Krośnie - I i II miejsce.

XXVIII Konkurs Kolęd i Pastorałek Pogranicza - wyróżnienie.

XI edycja Konkursu Piosenki Obcojęzycznej o Tematyce Miłosnej w ZS 2 w Dukli, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury - II miejsce.

 

Sportowe:

Regionalna MUNDURIADA – I miejsce w klasyfikacji szkół, chłopców i dziewcząt.

Regionalny Trójbój Obronny – I miejsce w klasyfikacji szkół z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

 

Rok 2017/2018

Wiedzy:

II Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie organizowany przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszowską Szkołę Wyższą – awans 7 uczniów do drugiego etapu i 1 ucznia do 3 etapu.

 

Sportowe:

Finał Wojewódzki w sztafetowych biegach przełajowych chłopców - II miejsce

Rejonowa Licealiada w unihokeju dziewcząt – II miejsce (awans do półfinału wojewódzkiego)

Rejonowa Licealiada w Lidze LA chłopców – II miejsce (awans do finału wojewódzkiego)

Rejonowa Licealiada w Lidze LA dziewcząt – IV miejsce (awans do finału wojewódzkiego)

Powiatowa Licealiada w piłce nożnej chłopców - I miejsce,

Ogólnopolski Turniej w Strzelectwie Sportowym - 
XII Memoriał im. Bogusława Dziury – I miejsce drużynowo dziewcząt, I miejsce chłopców

 

Rok 2016/2017
Medyczne:
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy – I miejsca na szczeblu regionu, województwa oraz tytuł finalisty Mistrzostw Polski.

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Słowackiego Czerwonego Krzyża (region wschodni Svidnik)- wyróżnienie.

Sportowe:

Finał Wojewódzki w drużynowych biegach przełajowych chłopców - II miejsce

Finał Wojewódzki w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt - XII miejsce

Finał Wojewódzki Licealiady w tenisie stołowym chłopców – II miejsce

Finał Wojewódzki w sztafetowych biegach przełajowych chłopców - IV miejsce

Finał Wojewódzki w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt - XII miejsce

Finał Wojewódzki Licealiady w Lidze LA dziewcząt – XII miejsce,

Finał Wojewódzki Licealiady w Lidze LA chłopców – VIII miejsce,

Półfinał Wojewódzki Licealiady w unihokeju chłopców – III miejsce

Półfinał Wojewódzki Licealiady w unihokeju dziewcząt – V miejsce

Rejonowa Licealiada w piłce siatkowej dziewcząt – II miejsce

Powiatowa Licealiada w piłce nożnej chłopców - I miejsce,

Powiatowa Licealiada w piłce nożnej dziewcząt - I miejsce

Regionalna MUNDURIADA – I miejsce zespołowo w klasyfikacji szkół z klasami mundurowymi.

Ogólnopolski Turniej w Strzelectwie Sportowym - XI Memoriał im. Bogusława Dziury – I miejsce drużynowo dziewcząt, II miejsce chłopców,

XXV Memoriał im. Jana Barana – I miejsce drużynowo chłopców, II miejsce drużynowo dziewcząt

 

Drzwi otwarte

Zapraszamy wszystkich uczniów gimnazjum oraz klas ósmych szkół podstawowych
do odwiedzenia naszej placówki w czasie trwania Targów Edukacyjnych
w dniu 14-15 marca 2019 r.
Przygotowaliśmy dla Was atrakcyjne zajęcia i prezentacje
związane z kierunkami kształcenia w naszej szkole.