Krosno
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika
Zespół szkół
Adres
ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno
Telefon
134 321 681
Fax
134 321 681
E-mail
Strona www
Dyrektor
Andrzej Gregorczyk
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • Lekcje w Muzeum Podkarpackim
 • Tradycja zobowiązuje
 • Dzień Języków Obcych
 • Szczepanik Express
 • Kabaret SSOK
 • Klasa Pożarnicza
 • Nie zawsze ciśnienie jest właściwe
 • Park linowy
 • Rozwijamy pasje - Blaga
 • SzczepaniCon
 • Żywa lekcja biologii
 • Portret ze Szczepanikiem
Opis

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Jana Szczepanika to jedna ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie. Kandydatom proponujemy wybór jednego z profili:

 • humanistyczny
 • językowo-biznesowy (tylko dla absolwentów gimnazjum)
 • promedyczny
 • mundurowy - pożarniczy.

Szczegółowe informacje o poszczególnych profilach znajdziesz w zakładce ODDZIAŁY


Realizacja zajęć w zakresie rozszerzonym będzie przebiegać inaczej w klasach na podbudowie gimnazjum a inaczej na podbudowie szkoły podstawowej, co jest konsekwencją odmiennych ramowych planów nauczania ustalonych przez MEN.

Realizacja zajęć w zakresie rozszerzonym na podbudowie gimnazjum

Szkołę wyróżnia niezwykle korzystny dla uczniów, dwustopniowy system profilowania. Niezależnie od wybranego profilu, każdy uczeń, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami, wybiera dwa lub trzy przedmioty do nauki w zakresie rozszerzonym w formie fakultetów realizowanych w drugiej i trzeciej klasie. Wyboru przedmiotów uczeń dokonuje po I semestrze nauki w szkole. Zajęcia fakultatywne odbywają się w grupach międzyoddziałowych 15 –24-osobowych. Uczniom pierwszych klas proponujemy następujące fakultety:

 • humanistyczny (język polski + historia lub język polski + historia + język angielski lub język polski + historia + wiedza o społeczeństwie lub język polski + geografia + wiedza o społeczeństwie)
 • dziennikarski (historia + język angielski + wiedza o społeczeństwie lub geografia + wiedza o społeczeństwie + język angielski)
 • społeczno-prawniczy (historia + wiedza o społeczeństwie)
 • przyrodniczy (biologia + chemia)
 • psychologiczny (biologia + język angielski + przyroda lub biologia + język angielski + wiedza o społeczeństwie)
 • pożarniczy (fizyka + chemia lub historia + wiedza o społeczeństwie lub geografia + wiedza o społeczeństwie)
 • politechniczny (matematyka + fizyka + język angielski)
 • ekonomiczny (matematyka + geografia+ język angielski).

Lista fakultetów jest corocznie aktualizowana. Na wniosek grupy zainteresowanych uczniów możliwe jest utworzenie innych fakultetów. Dzięki systemowi dwuetapowego profilowania klas (profile, fakultety) szkoła kształci każdego ucznia zarówno wszechstronnie, jak i zgodnie z jego osobistymi preferencjami, co jest wysoko oceniane przez Uczniów i Rodziców. Ważne jest również to, że kandydat nie musi już dziś decydować o wyborze przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Realizacja zajęć w zakresie rozszerzonym na podbudowie szkoły podstawowej

Uczeń klasy pierwszej realizuje 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym wskazane dla wybranego profilu:

 • w profilu humanistycznym - język polski i historia,
 • w profilu promedycznym - biologia i język angielski,
 • w profilu pożarniczym - wiedza o społeczeństwie i język angielski.

Począwszy od klasy drugiej uczniowie klasy o profilu humanistycznym lub promedycznym realizują na poziomie rozszerzonym trzeci - wybrany przedmiot. Uczniowie klasy o profilu mundurowym - pożarniczym zamiast przedmiotu w zakresie rozszerzonym realizują przedmioty uzupełniające: edukacja pożarnicza oraz bezpieczeństwo wewnętrzne.


Proponujemy bogatą ofertę języków obcych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski.

Język angielski jest dla wszystkich obowiązkowy. Kandydat przyjęty do szkoły będzie mógł wybrać drugi język obcy spośród pozostałych, zaproponowanych.

Część zajęć z języka obcego odbywa się w pracowniach komputerowych. Część lekcji języka angielskiego prowadzona jest z udziałem native speakera.


W naszej szkole możesz zdobywać wiedzę w sposób nowoczesny i atrakcyjny. A to dzięki temu, że mamy bogato wyposażone, przystosowane do ćwiczeń laboratoryjnych pracownie przedmiotowe (m. in. biologiczną, chemiczną, fizyczną), pięć pracowni komputerowych (po 16 stanowisk każda) ze stałym łączem internetowym. W szkole mieści się także nowoczesne centrum informacyjne z biblioteką i czytelnią multimedialną, w której uczniowie mają swobodny, indywidualny dostęp do Internetu. Biblioteka udostępnia swoje bogate zbiory także elektronicznie; centrum jest oceniane jako jedno z najlepszych w Krośnie. Na szeroką skalę wprowadzamy informatykę do codzienności szkolnej: wprowadzamy elementy e-learningu (kursy wspomagające nauczanie na platformie MOODLE). W Internecie dokumentujemy najważniejsze wydarzenia z życia szkoły oraz dorobek artystyczny uczniów w formie kroniki.

W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny.

Nie zapominamy o sporcie. Dysponujemy dobrą bazą sportową i rekreacyjną w hali o pow. 800 m2 (sala sportowa, siłownia, stoły do tenisa). Na terenie szkoły znajduje się wielofunkcyjne boisko sportowe o nowoczesnej sztucznej nawierzchni (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, tenis) oraz siłownia zewnętrzna. W szczególny sposób każdego roku świętujemy w szkole Dzień Sportu.

W szkole pracuje 70 - osobowa kadra nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, wśród których 58 to nauczyciele dyplomowani, a 36 to egzaminatorzy egzaminów zewnętrznych.

Uczniowie na terenie szkoły są objęci całodzienną opieką szkolnej pielęgniarki.

Więcej informacji uzyskasz klikając w poniższe linki:

Oferta V Liceum Ogólnokształcącego

mapka położenia szkoły

Szkolna strona internetowa

Organizacja fakultetów dla uczniów pierwszych klas LO od roku szkolnego 2019/20

Oferta
Dojazd

Szkoła ma dobrą lokalizację. Mieści się blisko stacji PKP oraz dworca PKS. W pobliżu, przy ul. Podkarpackiej, jest przystanek MKS (linie 0, 2, 10, B, E, G)

Każdy uczeń dojeżdżający do szkoły może korzystać z dofinansowania do biletów miesięcznych.

Mamy wygodny dojazd od strony ul. Kletówki oraz od strony ul. Podkarpackiej.  Posiadamy duży parking z wieloma miejscami do parkowania.

Historia
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Jana Szczepanika, to jedna ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie - najstarszej szkoły średniej na terenie miasta Krosna. Nasze Liceum zostało utworzone w roku 2000, ale kultywuje tradycje całego Zespołu Szkół sięgające roku 1887/88. W 2018 roku obchodziliśmy 130. rocznicę powstania szkoły. Zapraszamy do szkoły, która potrafi łączyć tradycje z nowoczesną wizją przyszłości.
Koła zainteresowań
Oferujemy swoim uczniom bogatą paletę zajęć pozalekcyjnych. Obecnie aktywnie, w ponad 50 grupach zajęć pracuje ponad połowa uczniów. Działają m. in. koła i zespoły: matematyczne, polonistyczne, biologiczne, fizyczne, chemiczne, geograficzne, historyczne, języka francuskiego, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, ekonomiczno-informatyczne, przedsiębiorczości, bibliotekarskie, informatyczne (grafika komputerowa), multimedialne, modelek, filmowe, teatralne, sportowe (aerobik, unihokej, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, szachy), strzeleckie; działają warsztaty plastyczne, chór szkolny, kabaret SSOK. Najzdolniejsi uczniowie objęci są indywidualnym programem nauki.
Kontakty zagraniczne

Współpracujemy ze szkołami: Gemeinschaftsschule Mettlach-Orscholz w Niemczech, Liceul Vocational Reformat Targu Mures w Rumunii, Németh László Gimnázium, Általános Iskola na Węgrzech, College Sainte-Anne we Francji w ramach realizacji projektu „Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen” w ramach programu ERASMUS+.

Współpracujemy ze szkołą w Mettlach-Orscholz; w 2016 roku nasi uczniowie uczestniczyli w trójnarodowym spotkaniu bożonarodzeniowym w Spohns Haus w miejscowości Gersheim w kraju związkowym Saarland w Niemczech - Trinationale Weihnachtswoche.

W ramach projektu ChineseTalk młodzież współpracuje ze swoimi rówieśnikami z chińskiej szkoły ENTEL FLS w Hangzhou (koło Szanghaju); regularnie w formie wideokonferencji poznaje życie i kulturę Chin jednocześnie ćwicząc swój język angielski i pozbywając się bariery językowej.

W ramach współpracy z organizacją AIESEC zagraniczni studenci z Chin, Gruzji, Rumunii, Wietnamu, Tunezji i Indonezji prowadzili w języku angielskim zajęcia w naszej szkole.

Realizowaliśmy trzy projekty w ramach akcji Comenius, ostatnio pn. Lights ... Camera ... ACTION! we współpracy ze szkołami z Hiszpanii, Francji, Szkocji i Słowenii (poprzednie projekty: "Transmission: a Coursebook for Fashion schools” ze szkołami z Holandii, Szkocji, Węgier, Litwy i Słowacji, "Choral Music and Poetry" we współpracy ze szkołami z Hiszpanii, Francji i Szkocji).

Uczestniczyliśmy w słowacko-polskim projekcie sportowym w ramach inicjatywy Wspólnotowej Interreg III.

Osiągnięcia

Corocznie uczniowie szkoły zajmują wysokie lokaty w konkursach, zawodach, turniejach, przeglądach, na szczeblu wojewódzkim, rejonowym, powiatowym.

2018/2019

 • I miejsce w Rejonowej i II miejsce w Wojewódzkiej Licealiadzie w tenisie stołowym dziewcząt
 • I miejsce w Półfinale i awans do finału Wojewódzkiego w koszykówce dziewcząt
 • III miejsce w Półfinale Wojewódzkim w badmintonie dziewcząt

2017/2018

 • I miejsce w XXIII Przeglądzie Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych BLAGA 2017
 • I miejsce w Finale Wojewódzkim i i awans do Finału Ogólnopolskiego "Licealiady" szkół ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym Dziewcząt
 • I miejsce w Rejonowej i awans do Półfinału Wojewódzkiego Licealiady w koszykówce dziewcząt
 • I miejsce w Półfinale Wojewódzkim i IV miejsce w Finale Wojewódzkim Licealiady w piłce ręcznej dziewcząt
 • I miejsce w Rejonowej i III miejsce w Półfinale Wojewódzkim Licealiady w unihokeju dziewcząt

2016/2017

 • Złota Beczka Śmiechu dla kabaretu SSOK na X Przeglądzie Sztuki Rozrywkowej w Lubaczowie
 • I miejsce w XXII Przeglądzie Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych BLAGA 2016
 • finalistka IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce ph. „Turystyka kulinarna – apetyt na region”
 • I miejsce i wyróżnienie w IV Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Szyciu
 • Finał Wojewódzki Licealiady w pływaniu dziewcząt • I miejsce w Finale Wojewódzkim i VII miejsce w Finale Ogólnopolskim "Licealiady" szkół ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym Dziewcząt
 • I miejsce w Rejonowe Licealiadzie w unihokeju chłopców
 • Finał Wojewódzki Licealiady w Lidze lekkoatletycznej dziewcząt i chłopców

2015/2016

 • I miejsce kabaretu SSOK na XXI Przeglądzie Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych "BLAGA"
 • wyróżnienie dla uczennicy w XIX Ogólnopolskim Turnieju Satyry "O Złotą Szpilę" w dziedzinie plastyczne
 • I miejsce w Finale Wojewódzkim indywidualnych biegów przełajowych chłopców
 • I miejsce w Finale Wojewódzkim Licealiady w tenisie stołowym dziewcząt i awans do rozgrywek centralnych
 • III miejsce dziewcząt i IV miejsce chłopców w Rejonowej Lidze Lekkoatletycznej
 • wyróżnienie podczas Krośnieńskiej Gali Wolontariatu
 • I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w szachach indywidualnych dziewcząt
 • III miejsce w Powiatowej Licealiadzie w szachach indywidualnych chłopców
 • VI miejsce w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych 2016 w kat. chłopców
 • V miejsce w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych 2016 w kat. dziewcząt
 • IV miejsce w Finale Wojewódzkim Licealidy w koszykówce dziewcząt
 • III miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK
 • VI miejsce w Finale Wojewódzkim Licealiady w Lidze Lekkoatletycznej - kat. chłopców
 • II miejsce w Drużynowym Finale Ogólnopolskim Liceliady w Tenisie stołowym dziewcząt


Co roku uczniowie liceum uczestniczą w programie "Dzień przedsiębiorczości" przygotowującego młodzież do wyboru drogi zawodowej, ścieżki edukacyjnej; od 2008 r. posiadamy certyfikat jakości "Szkoła przedsiębiorczości". Aktywnie działa szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi oraz Szkolny Klub Wolontariusza. Nasi uczniowie uzyskują stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe: stypendia Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Krosna.

Drzwi otwarte

W celu bezpośredniego poznania szkoły i jej oferty zapraszamy 14 i 15 marca 2019 roku oraz 29 kwietnia 2019 roku w godzinach 8.00 - 15.00, a także w każdym innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.

W czasie Dni Otwartych Drzwi będzie można:

 • zwiedzić szkołę,
 • spotkać się z dyrekcją i samorządem uczniowskim,
 • wziąć udział w lekcjach otwartych, warsztatach zawodowych,
 • uczestniczyć w spektaklu kabaretu SSOK.

http://zsp1.fc.pl/images/Rotator/dnio.png

W programie przewidujemy również liczne konkursy z nagrodami, degustacje, pokazy.