Krosno
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Krosno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika ul.Piotra Skargi 2, 38-400 Krosno
1a LO(g) - dwujęzyczny - humanistyczno-językowy
1b LO(g) - matematyczno-fizyczny (akademicki)
1c LO(g) - politechniczny
1d LO(g) - promedyczny z roz. j. angielskim
1e LO(g) - promedyczny z roz. matematyką
1f LO(g) - matematyczno-goegraficzny
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja ul.Kisielewskiego 18, 38-400 Krosno
1a LO (g) - matematyczno-fizyczny
1b LO (g) - ekonomiczno-geograficzny
1c LO (g) - humanistyczno-prawniczy
1d LO (g) - dziennikarsko-językowy
1e LO (g) - promedyczny
1f LO (g) - promedyczny z matematyką
III Liceum Ogólnokształcące ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno
1 al (g) - językowa z translatoryką
1 bl (g) - matematyczno-geograficzna
1 dl (g) - humanistyczno-prawnicza
1fl (g) - medyczna
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno
1a LO(g) - humanistyczny
1c LO(g) - językowo-biznesowy
1d LO(g) - promedyczny
1e LO(g) - mundurowy - pożarniczy
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
1r LO (g) - ratowniczo-obronny
1k LO (g) - bezpieczeństwo wewnętrzne
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno
1 TE(g) - technik ekonomista
1 TR(g) - technik rachunkowości
1 TH(g) - technik handlowiec
1 TS(g) - technik spedytor
1 THot(g) - technik hotelarstwa
1 TT(g) - technik organizacji turystyki
1 TM(g) - technik przemysłu mody
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara ul.ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
1 TF(g) - technik usług fryzjerskich
1 TA(g) - technik analityk
1 TK(g) - technik usług kelnerskich
1 TŻ(g) - technik żywienia i usług gastronomicznych
1 TTŻ(g) - technik technologii żywności
Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno
1 A T(g) - technik mechanik
1 B,C T(g) - technik pojazdów samochodowych
1 D,F T(g) - technik mechatronik
1 E T(g) - technik mechanik lotniczy
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
1w T (g) - technik wiertnik
1a T (g) - technik górnictwa otworowego
1b T (g) - technik gazownictwa
1g T (g) - technik geolog
1L T (g) - technik logistyk
Technikum Nr 5 ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno
1 at (g) - technik elektryk
1 bt (g) - technik elektronik
1 awt (g) - technik elektryk (technika wojskowa)
1 bwt (g) - technik elektronik (elektronika wojskowa)
1 ct (g) - technik informatyk
1 dt (g) - technik automatyk
Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno
1 TB(g) - technik budownictwa
1 TA (g) - technik architektury krajobrazu
1 TR (g) - technik renowacji elementów architektury
1 TE (g) - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1 TG (g) - technik geodeta
Technikum Nr 7 ul.Czajkowskiego 49, 38-400 Krosno
1 (g) - technik grafiki i poligrafii cyfrowej
1 (g) - technik fotografii i multimediów
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara ul.ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
1 F(g) - fryzjer - uczeń
1 F(g) - fryzjer - pracownik młodociany
1 K(g) - kucharz
1 W(g) - klasa wielozawodowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 im. Stanisława Staszica ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno
1 a BSIst(g) - mechanik pojazdów samochodowych
1 b BSIst(g) - mechatronik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
1 Sm (g) - ślusarz
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno
1 BT(g) - monter zabudowy i robót wykończeniowych
1 BI(g) m - monter sieci i instalacji sanitarnych
1 BM(g) m – murarz - tynkarz
1 BS(g) m – monter stolarki budowlanej