Krosno
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Krosno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika ul.Piotra Skargi 2, 38-400 Krosno 180 304/390
1a LO(g) - dwujęzyczny - humanistyczno-językowy 30 54/78
1b LO(g) - matematyczno-fizyczny (akademicki) 30 49/119
1c LO(g) - politechniczny 30 34/131
1d LO(g) - promedyczny z roz. j. angielskim 30 39/175
1e LO(g) - promedyczny z roz. matematyką 30 99/180
1f LO(g) - matematyczno-goegraficzny 30 29/159
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja ul.Kisielewskiego 18, 38-400 Krosno 180 247/555
1a LO (g) - matematyczno-fizyczny 30 43/181
1b LO (g) - ekonomiczno-geograficzny 30 44/185
1c LO (g) - humanistyczno-prawniczy 30 43/192
1d LO (g) - dziennikarsko-językowy 30 54/195
1e LO (g) - promedyczny 30 37/191
1f LO (g) - promedyczny z matematyką 30 26/175
III Liceum Ogólnokształcące ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno 120 138/424
1 al (g) - językowa z translatoryką 30 46/171
1 bl (g) - matematyczno-geograficzna 30 36/171
1 dl (g) - humanistyczno-prawnicza 30 18/184
1fl (g) - medyczna 30 38/168
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno 120 133/397
1a LO(g) - humanistyczny 30 37/168
1c LO(g) - językowo-biznesowy 30 35/155
1d LO(g) - promedyczny 30 25/135
1e LO(g) - mundurowy - pożarniczy 30 36/114
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno 60 134/281
1r LO (g) - ratowniczo-obronny 30 60/193
1k LO (g) - bezpieczeństwo wewnętrzne 30 74/198
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno 124 105/295
1 TE(g) - technik ekonomista 30 28/114
1 TR(g) - technik rachunkowości 0 0/58
1 TH(g) - technik handlowiec 16 9/70
1 TS(g) - technik spedytor 16 13/60
1 THot(g) - technik hotelarstwa 30 30/99
1 TT(g) - technik organizacji turystyki 16 16/80
1 TM(g) - technik przemysłu mody 16 9/45
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara ul.ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno 62 69/142
1 TF(g) - technik usług fryzjerskich 30 34/66
1 TA(g) - technik analityk 16 10/30
1 TK(g) - technik usług kelnerskich 0 0/23
1 TŻ(g) - technik żywienia i usług gastronomicznych 16 21/60
1 TTŻ(g) - technik technologii żywności 0 4/41
Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno 152 157/298
1 A T(g) - technik mechanik 30 32/120
1 B,C T(g) - technik pojazdów samochodowych 60 62/158
1 D,F T(g) - technik mechatronik 46 44/155
1 E T(g) - technik mechanik lotniczy 16 19/72
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno 92 95/272
1w T (g) - technik wiertnik 30 20/72
1a T (g) - technik górnictwa otworowego 0 3/35
1b T (g) - technik gazownictwa 16 14/77
1g T (g) - technik geolog 16 9/84
1L T (g) - technik logistyk 30 49/157
Technikum Nr 5 ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno 156 187/302
1 at (g) - technik elektryk 16 11/108
1 bt (g) - technik elektronik 16 18/147
1 awt (g) - technik elektryk (technika wojskowa) 16 11/54
1 bwt (g) - technik elektronik (elektronika wojskowa) 16 7/62
1 ct (g) - technik informatyk 76 120/209
1 dt (g) - technik automatyk 16 20/113
Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno 64 72/197
1 TB(g) - technik budownictwa 16 37/90
1 TA (g) - technik architektury krajobrazu 16 14/67
1 TR (g) - technik renowacji elementów architektury 16 13/39
1 TE (g) - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 16 8/38
1 TG (g) - technik geodeta 0 0/43
Technikum Nr 7 ul.Czajkowskiego 49, 38-400 Krosno 32 26/73
1 (g) - technik grafiki i poligrafii cyfrowej 16 8/45
1 (g) - technik fotografii i multimediów 16 18/48
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara ul.ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno 62 43/96
1 F(g) - fryzjer - uczeń 0 1/28
1 F(g) - fryzjer - pracownik młodociany 16 12/21
1 K(g) - kucharz 16 11/28
1 W(g) - klasa wielozawodowa 30 19/55
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 im. Stanisława Staszica ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno 30 30/113
1 a BSIst(g) - mechanik pojazdów samochodowych 30 30/102
1 b BSIst(g) - mechatronik 0 0/39
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno 30 28/76
1 Sm (g) - ślusarz 30 28/76
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno 32 36/92
1 BT(g) - monter zabudowy i robót wykończeniowych 16 18/65
1 BI(g) m - monter sieci i instalacji sanitarnych 16 16/34
1 BM(g) m – murarz - tynkarz 0 1/14
1 BS(g) m – monter stolarki budowlanej 0 1/10