Krosno
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Krosno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika ul.Piotra Skargi 2, 38-400 Krosno 0 0/0
1a LO(g) - dwujęzyczny - humanistyczno-językowy 0 0/0
1b LO(g) - matematyczno-fizyczny (akademicki) 0 0/0
1c LO(g) - politechniczny 0 0/0
1d LO(g) - promedyczny z roz. j. angielskim 0 0/0
1e LO(g) - promedyczny z roz. matematyką 0 0/0
1f LO(g) - matematyczno-goegraficzny 0 0/0
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja ul.Kisielewskiego 18, 38-400 Krosno 0 0/0
1a LO (g) - matematyczno-fizyczny 0 0/0
1b LO (g) - ekonomiczno-geograficzny 0 0/0
1c LO (g) - humanistyczno-prawniczy 0 0/0
1d LO (g) - dziennikarsko-językowy 0 0/0
1e LO (g) - promedyczny 0 0/0
1f LO (g) - promedyczny z matematyką 0 0/0
III Liceum Ogólnokształcące ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno 0 0/0
1 al (g) - językowa z translatoryką 0 0/0
1 bl (g) - matematyczno-geograficzna 0 0/0
1 dl (g) - humanistyczno-prawnicza 0 0/0
1fl (g) - medyczna 0 0/0
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno 5 0/0
1a LO(g) - humanistyczny 0 0/0
1c LO(g) - językowo-biznesowy 0 0/0
1d LO(g) - promedyczny 5 0/0
1e LO(g) - mundurowy - pożarniczy 0 0/0
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno 0 0/0
1r LO (g) - ratowniczo-obronny 0 0/0
1k LO (g) - bezpieczeństwo wewnętrzne 0 0/0
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno 23 0/0
1 TE(g) - technik ekonomista 0 0/0
1 TR(g) - technik rachunkowości 0 0/0
1 TH(g) - technik handlowiec 6 0/0
1 TS(g) - technik spedytor 3 0/0
1 THot(g) - technik hotelarstwa 4 0/0
1 TT(g) - technik organizacji turystyki 10 0/0
1 TM(g) - technik przemysłu mody 0 0/0
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara ul.ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno 12 0/0
1 TF(g) - technik usług fryzjerskich 5 0/0
1 TA(g) - technik analityk 3 0/0
1 TK(g) - technik usług kelnerskich 0 0/0
1 TŻ(g) - technik żywienia i usług gastronomicznych 4 0/0
1 TTŻ(g) - technik technologii żywności 0 0/0
Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno 10 0/0
1 A T(g) - technik mechanik 1 0/0
1 B,C T(g) - technik pojazdów samochodowych 1 0/0
1 D,F T(g) - technik mechatronik 3 0/0
1 E T(g) - technik mechanik lotniczy 5 0/0
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno 4 0/0
1w T (g) - technik wiertnik 0 0/0
1a T (g) - technik górnictwa otworowego 0 0/0
1b T (g) - technik gazownictwa 1 0/0
1g T (g) - technik geolog 3 0/0
1L T (g) - technik logistyk 0 0/0
Technikum Nr 5 ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno 2 0/0
1 at (g) - technik elektryk 0 0/0
1 bt (g) - technik elektronik 0 0/0
1 awt (g) - technik elektryk (technika wojskowa) 2 0/0
1 bwt (g) - technik elektronik (elektronika wojskowa) 0 0/0
1 ct (g) - technik informatyk 0 0/0
1 dt (g) - technik automatyk 0 0/0
Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno 5 0/0
1 TB(g) - technik budownictwa 0 0/0
1 TA (g) - technik architektury krajobrazu 1 0/0
1 TR (g) - technik renowacji elementów architektury 4 0/0
1 TE (g) - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0 0/0
1 TG (g) - technik geodeta 0 0/0
Technikum Nr 7 ul.Czajkowskiego 49, 38-400 Krosno 0 0/0
1 (g) - technik grafiki i poligrafii cyfrowej 0 0/0
1 (g) - technik fotografii i multimediów 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara ul.ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno 15 0/0
1 F(g) - fryzjer - uczeń 0 0/0
1 F(g) - fryzjer - pracownik młodociany 3 0/0
1 K(g) - kucharz 4 0/0
1 W(g) - klasa wielozawodowa 8 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 im. Stanisława Staszica ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno 5 0/0
1 a BSIst(g) - mechanik pojazdów samochodowych 5 0/0
1 b BSIst(g) - mechatronik 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno 1 0/0
1 Sm (g) - ślusarz 1 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno 0 0/0
1 BT(g) - monter zabudowy i robót wykończeniowych 0 0/0
1 BI(g) m - monter sieci i instalacji sanitarnych 0 0/0
1 BM(g) m – murarz - tynkarz 0 0/0
1 BS(g) m – monter stolarki budowlanej 0 0/0