Koło
Liceum ogólnokształcące
Liceum w ZSEA w Kole
Zespół szkół
Adres
ul.H. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło
Telefon
63-27-20-715
E-mail
Strona www
Dyrektor
Mieczysław Drożdżewski
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zdjęcie
Opis

Profil prozdrowotny umożliwi pogłębienie zainteresowań i zdobycie doświadczeń związanych z reakcjami chemicznymi i biologicznymi doświadczeniami a także kompetencjami językowymi. Uczeń dowie się jak zadbać o zdrowie i urodę, kondycje fizyczną i dietę. Nauczy się jak działać w zespole, podejmować szybkie decyzje i radzić sobie w sytuacjach zagrożenia. 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym ułatwiają młodzieży rozwijanie swoich zdolności, pozwalają zdobyć umiejętności organizowania i udzielania pierwszej pomocy w różnych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia. Szkoła zapewnia możliwość udziału w zajęciach szkolnego koła PCK  oraz licznych projektach i warsztatach poszerzających wiedzę i umiejętności.

Jest to ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach medycznych (ratownictwo medyczne, fizjoterapia, rehabilitacja, stomatologia, kosmetologia, dietetyka), weterynarii, biotechnologii, towaroznawstwie, dietetyce, wychowaniu fizycznym czy też ochronie środowiska.


Kształcenie w klasie o profilu europejsko-medialnym skierowane jest głównie do uczniów zainteresowanych literaturą, sztuką, światem mediów. Tutaj uczniowie będą mogli zaobserwować, jaka jest rola mediów we współczesnym świecie, zapoznać się z tajnikami literatury i procesu twórczego, nauczą się świadomego odbioru dzieł kultury. Szkoła gwarantuje udział w spotkaniach medialnych i artystycznych, projektach oraz warsztatach poszerzających wiedzę i umiejętności uczniów.

Młodzież zainteresowana kształceniem w klasie o profilu europejsko - medialnym nabędzie umiejętności, m.in. w zakresie poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, językami obcymi oraz przygotowania do wystąpień publicznych, prezentowania własnej opinii, rozwijania zdolności myślenia analitycznego.

Profil przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach europeistyka, politologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, public relations, kulturoznawstwo, realizacja filmowa i telewizyjna, prawo i administracja, stosunki międzynarodowe czy etnologia, geografia i turystyka, j. angielski oraz j. polski.


Oferta
Dojazd

Szkoła położona jest w Kole nad Wartą. Znajduje się przy ul. Sienkiewicza 1. PKP oraz PPKS zapewniają dogodny dojazd do szkoły z każdego kierunku. Można również skorzystać z noclegów i wyżywienia w Bursie Szkolnej na ul. Kolejowej 13 w Kole.

Historia

Ekonomik” to szkoła z długoletnią tradycją. Powstała w roku 1947 pod nazwą Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Handlowe w Kole. Na przestrzeni lat ulegała kolejnym przekształceniom w Technikum Handlowe, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne. 18 września 1992 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia Patronów Szkoły, na których wybrano Stanisława i Władysława Grabskich – braci będących w okresie XX-lecia międzywojennego znaczącymi ekonomistami. Wreszcie przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego spowodowały zmianę nazwy na Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich, która obowiązuje od 01 września 2002 roku.

Koła zainteresowań

Szkolne Koło PCK Wolontariat Koło Wiedzy Ekonomicznej Szkolne Koło PTTK Zajęcia taneczne ZUMBA Radiowęzeł Podstawy dietetyki Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego .

Osiągnięcia
 • Jedne z najwyższych w Powiecie Kolskim wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych;

 • Jesteśmy Szkołą Rozwijającą się według Edukacyjnej Wartości Dodanej;

 • Organizowanie Narodowego Czytania;

 • Noc Filmożerców w Ekonomiku;

 • Udział w turnusie szkoleniowym „Szkoła Liderów”;

 • Rajd Rowerowy dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli;

 • Światowy Dzień Turystyki w Ekonomiku;

 • I miejsce w Wojewódzkim Finale Olimpiady Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii i wyjazd do Brukseli;

 • Innowacja Pedagogiczna „Bezpieczna Droga”;

 • Warsztaty WSB Poznań w Ekonomiku;

 • Otrzymanie przez uczniów Stypendium Prezesa Rady Ministrów;

 • Wigilie integracyjne i Wolontariat;

 • Uzyskanie przez szkołę certyfikatu Insta.LIng;

 • Organizacja festiwalu „Opole w Kole”;

 • Dzień Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi;

 • Mistrzostwa Pierwszej Pomocy w ZSEA;

 • Lekcje w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie;

 • Projekt "Czas zawodowców BIS";

 • Projekt "insta.ling";

 • Projekt "Otwarta Firma - Biznes przy Tablicy";

 • Projekt "Jak działa moja gmina?";

 • Projekt "Mądre żywienie, zdrowe pokolenie"

 • Projekcie CENTRES - "Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji";

 • Projekt "Młody Obywatel";

 • Projekt "Gminowo";

 • Projekt "Lekcje z ZUS";

 • Program "Moje finanse";

 • Liczne sukcesy sportowe.