Koło
Szkoła Ponadgimnazjalna
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

Adres
ul.Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa
Telefon
632730263
Fax
632730263
E-mail
zspklodawa@wp.pl
Strona www
http://zspklodawa.org
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych jest szkołą środowiskową, w księdze uczniów znajdują się nazwiska trzech pokoleń: dziadków, ich dzieci i wnuków. Szkoła ma ponad sześćdziesięcioletnią tradycję kształcenia ogólnokształcącego i zawodowego. Dobrze wyposażone w pomoce i środki dydaktyczne klasy, z których część ma dostęp do Internetu są niewątpliwie atutem szkoły. Szkoła posiada stanowiska egzaminacyjne do proponowanych kierunków kształcenia w zawodzie.Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są na kompleksie sportowym "Orlik 2012"( dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią - boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych i oddzielne do piłki nożnej). W listopadzie 2014 r odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej.Oprócz sali gimnastycznej szkoła posiada dodatkowo dwie sale fitness. W szkole funkcjonują cztery pracownie informatyczne i centrum multimedialne. Prowadzona jest nauka czterech języków obcych: język angielski, język niemiecki, język rosyjski i język łaciński. Uczniowie własne zainteresowania rozwijają na zajęciach pozalekcyjnych. Szkoła jest organizatorem konkursu matematycznego "Maraton matematyczny" przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej powiatu kolskiego. Oprócz nauki szkoła oferuje uczniom możliwość rozwoju kulturalnego, działają w niej liczne koła zainteresowań.  Nawiązaliśmy kontakty ze szkołami Humboldtgymnasium w Hannoverze oraz Erich-Kästner-Gymnasium z Laatzen, co procentuje atrakcyjnymi kontaktami (wyjazdy, obozy). Szafki osobiste to dodatkowe udogodnienia dla naszych uczniów. Bezpieczeństwo uczniów gwarantuje całodobowy system monitoringu szkoły.