logo nabor kolo
informator
naglowek
Wolne miejsca w oddziałach
 Liczba wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach
uwaga Dla każdego oddziału podano liczbę wolnych miejsc (np. 2 wolne miejsca)
oraz całkowitą liczbę miejsc w tym oddziale.
nazwa szkoły i oddziału liczba wolnych miejsc / liczba miejsc
Branżowa Szkoła I stopnia w ZST w Kole
24 miejsc(a) / wolne miejsca: 15 Mechanik Pojazdów Samochodowych
24 miejsc(a) / wolne miejsca: 23 Operator Obrabiarek Skrawających
24 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 Fryzjer (dla młodocianych pracujących)
24 miejsc(a) / wolne miejsca: 13 Sprzedawca (dla młodocianych pracujących)
24 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 Mechanik Pojazdów Samochodowych (dla młodocianych pracujących)
48 miejsc(a) / wolne miejsca: 19 Wielozawodowa (dla młodocianych pracujących)

Liceum Ogólnokształcące w Kole
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 2 MEDYCZNY
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 2 BEZPIECZEŃSTWO WEW.
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 1 PSYCH.-PEDAGOGICZNY

Technikum w ZSEA w Kole
60 miejsc(a) / wolne miejsca: 2 technik ekonomista
24 miejsc(a) / wolne miejsca: 1 technik obsługi turystycznej

Liceum w ZSP w Kłodawie
12 miejsc(a) / wolne miejsca: 1 Dziennikarsko - prawna
12 miejsc(a) / wolne miejsca: 4 Prozdrowotna

Technikum w ZSP w Kłodawie
24 miejsc(a) / wolne miejsca: 6 Technik informatyk
24 miejsc(a) / wolne miejsca: 9 Technik logistyk

Technikum w ZSRCKU w Kościelcu
24 miejsc(a) / wolne miejsca: 1 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
36 miejsc(a) / wolne miejsca: 8 Technikum Logistyczne
36 miejsc(a) / wolne miejsca: 7 Technikum Ekonomiczne
12 miejsc(a) / wolne miejsca: 3 Technikum Informatyczne
12 miejsc(a) / wolne miejsca: 2 Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
24 miejsc(a) / wolne miejsca: 8 Technikum Rolnicze

Powrót