logo nabor kolo
informator
Język angielski (kontynuacja)
Nazwa oddziału Piekarz
Liczba miejsc 0
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Zawody Piekarz
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Informatyka
    • WOS
Opis Piekarz to zawód o jednej kwalifikacji:

TG.03-Produkcja wyrobów piekarskich

Zdając kwalifikacje TG.03 produkcja wyrobów piekarskich otrzymujesz tytuł zawodowy piekarza.
TG.03 to produkcja wyrobów piekarskich. Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają swoją wiedzę i umiejętności na specjalnie przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych, które zgodne są z podstawą programową.
Uczniowie w naszej szkole część teoretyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdają w formie elektronicznej w pracowniach komputerowych.

W trakcie 3 lat nauki odbędziesz praktykę u pracodawców świadczących usługi piekarskie:
- Piekarnie,
- Cukiernie.

Twoi potencjalni pracodawcy to zakłady:
- piekarsko-rzemieślnicze i przemysłowe,
- zakłady gastronomiczne,
- punkty zbytu pieczywa.
Powrót