logo nabor kolo
informator
Język angielski (kontynuacja)
Nazwa oddziału Sprzedawca
Liczba miejsc 0
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Zawody Stolarz
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Informatyka
    • WOS
Opis Sprzedawca to zawód o jednej kwalifikacji:

AU.20-Prowadzenie sprzedaży.

Zdając kwalifikacje AU.20-Prowadzenie sprzedaży otrzymujesz tytuł zawodowy sprzedawcy.

W szkole znajduje się Centrum Egzaminacyjne dla kwalifikacji. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zdajesz w naszej szkole.

Kwalifikacja AU.20 to prowadzenie sprzedaży. Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają swoją wiedzę i umiejętności na specjalnie przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych, które zgodne są z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Uczniowie w naszej szkole część teoretyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdają w formie elektronicznej w pracowniach komputerowych.

W trakcie 3 lat nauki odbędziesz praktykę u pracodawców świadczących usługi handlowe:
- Hurtownie,
- Sklepy,
- Przedsiębiorstwa usługowo-gospodarcze.

Jeżeli lubisz kontakt z ludźmi i interesujesz się handlem, marketingiem, reklamą to zapraszamy do klasy szkoły branżowej I stopnia w zawodzie SPRZEDAWCA.

Twoi potencjalni pracodawcy to firmy zajmujące się:
- organizowaniem prac w zakresie przyjmowania dostawców, przygotowania towarów do sprzedaży,
- wykonywaniem prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna-sprzedaży,
- prowadzenie działań marketingowych i reklamowych,
- organizowaniem i prowadzeniem działalności handlowej,
- zarządzaniem działalnością handlową przedsiębiorstwa.
Powrót