logo nabor kolo
informator
Język angielski (kontynuacja)
Nazwa oddziału Elektryk
Liczba miejsc 0
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Zawody Elektryk
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Informatyka
    • Geografia
Opis Elektryk to zawód o jednej kwalifikacji:

EE.05-Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Zdając kwalifikacje EE.05-Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych otrzymujesz tytuł zawodowy elektryka.

W szkole znajduje się Centrum Egzaminacyjne dla obu kwalifikacji. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zdajesz w naszej szkole. Kierunek kształcenia został utworzony w porozumieniu z Kopalnią Soli "Kłodawa" S.A. w Kłodawie.
Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają swoją wiedzę i umiejętności na specjalnie przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych, które zgodne są z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Uczniowie w naszej szkole część teoretyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdają w formie elektronicznej w pracowniach komputerowych.

W trakcie 3 lat nauki odbędziesz praktykę w Kopalni Soli "Kłodawa" S.A. w Kłodawie.

Jeżeli interesujesz się elektryką i zamierzasz nauczyć się samodzielnie wykonywać instalacje elektryczne, naprawiać maszyny i urządzenia elektryczne zapraszamy do klasy branżowej szkoły I stopnia w zawodzie ELEKTRYK.

Twoi potencjalni pracodawcy to firmy zajmujące się:
- energetyką,
- montażem instalacji elektrycznych,
- naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych,
- sprzedawcą części elektrycznych,
- produkcją części elektrycznych.
Powrót