logo nabor kolo
informator
Język angielski (kontynuacja)
Mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału Mechanik pojazdów samochodowych
Liczba miejsc 0
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Zawody Mechanik pojazdów samochodowych
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Informatyka
    • WOS
Opis Mechanik pojazdów samochodowych to zawód o jednej kwalifikacji:

MG.18-Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Zdając kwalifikacje MG.18-Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych otrzymujesz tytuł zawodowy mechanika pojazdów samochodowych.

MG.18-Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają swoją wiedzę i umiejętności na specjalnie przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych, które zgodne są z podstawą programową.
Uczniowie w naszej szkole część teoretyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdają w formie elektronicznej w pracowniach komputerowych.

W trakcie 3 lat nauki odbędziesz praktykę u pracodawców świadczących usługi mechaniczne:
- Kopalnia Soli Kłodawa
- serwisy samochodowe,
- warsztaty naprawy pojazdów samochodowych.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest podpisanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcą z zrzeszonym w CECHU Rzemiosł Różnych.

Jeżeli interesujesz się motoryzacją i zamierzasz nauczyć się samodzielnie wykonywać naprawy maszyn i urządzeń oraz organizować proces produkcyjny zapraszamy do klasy szkoły branżowej I stopnia w zawodzie MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.

W naszej szkole będziesz mógł wziąć udział w wycieczce do Fabryki Volkswagen w Poznaniu gdzie będziesz mógł zobaczyć proces produkcyjny samochodu od podszewki.

Twoi potencjalni pracodawcy to firmy zajmujące się:
- serwisowaniem pojazdów samochodowych,
- naprawą pojazdów samochodowych,
- sprzedażą części samochodowych,
- produkcją części.
Powrót