logo nabor kolo
informator
Język niemiecki (kontynuacja) Język angielski (kontynuacja)
Technik handlowiec
Nazwa oddziału Technik handlowiec
Liczba miejsc 0
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
Objaśnienia do języków obcych Drugi język obcy na poziomie podstawowym lub zaawansowanym po testach kompetencji językowych w pierwszej klasie.
Zawody Technik handlowiec
Przedmioty rozszerzone Geografia
Język angielski
Informatyka
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Informatyka
    • Geografia
Opis Technik handlowiec to zawód o dwóch kwalifikacjach:

AU.20-Prowadzenie sprzedaży.
AU.25-Prowadzenie działalności handlowej.

Zdając pierwszą kwalifikacje AU.20 otrzymujesz tytuł zawodowy sprzedawcy.

W szkole znajduje się Centrum Egzaminacyjne dla obu kwalifikacji. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zdajesz w naszej szkole.
Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają swoją wiedzę i umiejętności na specjalnie przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych, które zgodne są z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Uczniowie w naszej szkole część teoretyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdają w formie elektronicznej w pracowniach komputerowych.

Kwalifikacja AU.20 to przede wszystkim prowadzenie sprzedaży.
Kwalifikacja AU.25 to wiadomości i umiejętności z zakresu prowadzenie działalności handlowej. Uczniowie pracują na profesjonalnym oprogramowaniu ekonomicznym Insert GT.

W klasie III odbędziesz miesięczną praktykę u pracodawców świadczących usługi handlowe:
- Kopalnia Soli Kłodawa,
- Hurtownie,
- Sklepy,
- Przedsiębiorstwa usługowo-gospodarcze,
- Agencje reklamowe,
- Agencje marketingowe,
- Jednostki samorządów terytorialnych.

Nauka w innej formie:
- Koło artystyczne,
- Koło Info-Tech.

Jeżeli lubisz kontakt z ludźmi i interesujesz się handlem, marketingiem, reklamą to zapraszamy do klasy TECHNIKUM HANDLOWEGO

Twoi potencjalni pracodawcy to firmy zajmujące się:
- organizowaniem prac w zakresie przyjmowania dostawców, przygotowania towarów do sprzedaży,
- wykonywaniem prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna-sprzedaży,
- prowadzenie działań marketingowych i reklamowych,
- organizowanie i prowadzenie działalności handlowej,
- zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa.
Powrót