logo nabor kolo
informator
Język niemiecki (kontynuacja) Język angielski (kontynuacja)
Technik elektryk
Nazwa oddziału Technik elektryk
Liczba miejsc 24
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
Objaśnienia do języków obcych Drugi język obcy na poziomie podstawowym lub zaawansowanym po testach kompetencji językowych w pierwszej klasie.
Zawody Technik elektryk
Przedmioty rozszerzone Informatyka
Język angielski
Fizyka
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Informatyka
    • WOS
Opis Technik elektryk to zawód o dwóch kwalifikacjach:

EE.05-Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn urządzeń elektrycznych.
EE.26-Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Zdając pierwszą kwalifikacje EE.05 otrzymujesz tytuł zawodowy elektryka.

W szkole znajduje się Centrum Egzaminacyjne dla obu kwalifikacji. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zdajesz w naszej szkole.
Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają swoją wiedzę i umiejętności na specjalnie przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych, które zgodne są z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Uczniowie w naszej szkole część teoretyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdają w formie elektronicznej w pracowniach komputerowych.

Kwalifikacja EE.05 to montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn urządzeń elektrycznych.
Kwalifikacja EE.26 to eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

W klasie III odbędziesz miesięczne praktyki zawodowe u pracodawców świadczących usługi elektryczne:
- Kopalnia Soli Kłodawie,
- ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp.k.,
- Saint-Gobain ,
- Bovinas.

Nasza szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich Oddział w Koninie. W ramach tej współpracy uczniowie biorą udział w kursie kwalifikacyjnym E grupy I (urządzenia do 1kV). Uczniowie po kursie otrzymują świadectwo kwalifikacyjne E na urządzenia do 1 kV.

Nauka w innej formie:
- Noc Naukowców,
- Targi motoryzacyjne MOTO SHOW,
- Koło Info-Tech informatyczno-techniczne,
- Szkole Radio MIX-FM,
- Akademia Filmowa.

Jeżeli interesujesz się elektryką i zamierzasz nauczyć się samodzielnie wykonywać napraw urządzeń instalacji oraz maszyn elektrycznych zapraszamy do klasy TECHNIK ELEKTRYK.

Twoi potencjalni pracodawcy to firmy zajmujące się:
- sieciami i zakładami elektrycznymi,
- firmy budowlane,
- PKP, ZTM,
- działy techniczne i działy utrzymania ruchu zakładów przemysłowych,
- firmy elektroinstalatorskie,
- warsztaty samochodowe, branża elektromaszynowa.
Powrót