logo nabor kolo
informator
Język niemiecki (kontynuacja) Język angielski (kontynuacja)
Technik mechanik
Nazwa oddziału Technik mechanik
Liczba miejsc 0
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
Objaśnienia do języków obcych Drugi język obcy na poziomie podstawowym lub zaawansowanym po testach kompetencji językowych w pierwszej klasie.
Zawody Technik mechanik
Przedmioty rozszerzone Informatyka
Język angielski
Fizyka
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Informatyka
    • WOS
Opis Technik mechanik to zawód o dwóch kwalifikacjach:

MG.20-Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
MG.44-Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Zdając pierwszą kwalifikacje MG.20 otrzymujesz tytuł zawodowy ślusarza.

W szkole znajduje się Centrum Egzaminacyjne dla obu kwalifikacji. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zdajesz w naszej szkole.
Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają swoją wiedzę i umiejętności na specjalnie przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych, które zgodne są z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Uczniowie w naszej szkole część teoretyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdają w formie elektronicznej w pracowniach komputerowych.

Kwalifikacja MG.20 to przede wszystkim wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Kwalifikacja MG.44 to przede wszystkim zagadnienia związane z organizacją i nadzorowaniem procesów produkcji maszyn i urządzeń. Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności związane z obsługą programu graficznego z grupy CAD – Solid Edge, którego producentem jest Siemens.

W klasie 3 odbędziesz 2 miesięczną praktykę zawodową u pracodawców świadczących usługi mechaniczne:
- Kopalnia Soli Kłodawa S.A.,
- ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp.k.,
- Saint-Gobain,
- Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów.

Uczniowie technikum odbywają cotygodniowe jednodniowe zajęcia praktyczne w warsztatach Kopalni Soli Kłodawa.

Nasza szkoła współpracuje z Volkswagen Poznań SA. W ramach tej współpracy uczniowie co roku mogą od środka zobaczyć proces projektowania i produkcji pojazdów samochodowych.

Nauka w innej formie:
- Noc Naukowców
- Targi motoryzacyjne MOTO SHOW
- Koło Info-Tech informatyczno-techniczne
- Szkole Radio MIX-FM
- Akademia Filmowa.

Jeżeli interesujesz się motoryzacją i zamierzasz nauczyć się samodzielnie wykonywać naprawy maszyn i urządzeń oraz organizować proces produkcyjny zapraszamy do klasy TECHNIK MECHANIK.

Twoi potencjalni pracodawcy to firmy zajmujące się:
-wytwarzaniem części maszyn i urządzeń przemysłowych,
-stosują w procesie produkcyjnym maszyny i urządzenia przemysłowe,
-stosują linie technologiczne do różnego rodzaju produkcji przemysłowej,
-organizują i nadzorują proces produkcji maszyn i urządzeń,
-serwisowaniem pojazdów samochodowych.
Powrót