logo nabor kolo
informator
Język niemiecki (kontynuacja) Język angielski (kontynuacja)
Technik logistyk
Nazwa oddziału Technik logistyk
Liczba miejsc 24
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
Objaśnienia do języków obcych Drugi język obcy na poziomie podstawowym lub zaawansowanym po testach kompetencji językowych w pierwszej klasie.
Zawody Technik logistyk
Przedmioty rozszerzone Język angielski
Informatyka
Geografia
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Informatyka
    • WOS
Opis Technik logistyk to zawód o dwóch kwalifikacjach:

AU.22-Obsługa magazynów
AU.32-Organizacja transportu

Zdając pierwszą kwalifikacje AU.22 otrzymujesz tytuł zawodowy magazynier-logistyk.
W szkole znajduje się Centrum Egzaminacyjne dla obu kwalifikacji. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zdajesz w naszej szkole.
Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają swoją wiedzę i umiejętności na specjalnie przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych, które są zgodne z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Uczniowie w naszej szkole część teoretyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdają w formie elektronicznej w pracowniach komputerowych.

Kwalifikacja AU.22 to przede wszystkim obsługa magazynów.
Kwalifikacja AU.32 to przede wszystkim organizacja transportu.. Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności związane z obsługą programu iCargo, który jest programem dla spedycji i transportu umożliwiający obsługę zleceń, faktur, płatności, windykacji oraz organizacji procesu spedycyjno-transportowego.

Po potwierdzeniu kwalifikacji w klasie 4 otrzymasz dyplom Technika logistyka.

W klasie III odbędziesz miesięczną praktykę zawodową u pracodawców świadczących usługi logistyczne:
- Zakłady produkcyjne, przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych,
- Działy logistyki przedsiębiorstw,
- Centra logistyczne,
- Firmy kurierskie,

Nasza szkoła współpracuje z Volkswagen Poznań SA. W ramach tej współpracy uczniowie co roku mogą od środka zobaczyć proces projektowania i produkcji pojazdów samochodowych.
Współpracujemy również z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. W ramach tej współpracy uczniowie biorą udział w warsztatach organizowanych przez wykładowców uczelni.
Uczniowie biorą również udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez Państwową Szkołę Zawodową w Koninie.

W naszej szkole funkcjonuje Szkolny Klub Młodych Logistyków. Uczniowie podczas zajęć dodatkowych poznają zagadnienia z zakresu spedycji i transportu, a także języka angielskiego. Zajęcia pozwalają młodzieży na rozwijanie swoich zainteresowań, a także przygotowanie się do olimpiad i konkursów. Mamy już pierwsze sukcesy. Uczniowie klasy II wzięli udział w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Uniwersytet Gdański i przeszli do II etapu (wojewódzkiego) olimpiady. Celem klubu jest rozwijanie zainteresowań związanych z logistyką, spedycją, transportem oraz językiem angielski zawodowym.

Nauka w innej formie:
- Szkolny Klub Młodych Logistyków,
- Noc Naukowców,
- Koło Info-Tech,
- Koło Fotograficzno-Filmowe KLAPS,
-Akademia Filmowa.

Jeżeli oprócz podróży, chcesz organizować proces produkcyjny, prace magazynu, transport i spedycję zapraszamy do klasy TECHNIK LOGISTYK.

Twoi potencjalni pracodawcy to firmy zajmujące się:
- logistyką, handlem, spedycji, koordynacją zaopatrzenia i zbytu,
- prognozowaniem zakupów, planowaniem zakupów,
- zarządzaniem centrum dystrybucyjnym,
- administracją taborów i organizowaniem transportu.
Powrót