logo nabor kolo
informator
Język niemiecki (kontynuacja) Język angielski (kontynuacja)
Technik informatyk
Nazwa oddziału Technik informatyk
Liczba miejsc 24
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
Objaśnienia do języków obcych Drugi język obcy na poziomie podstawowym lub zaawansowanym po testach kompetencji językowych w pierwszej klasie.
Zawody Technik informatyk
Przedmioty rozszerzone Informatyka
Język angielski
Fizyka
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Informatyka
    • WOS
Opis Technik informatyk to zawód o dwóch kwalifikacjach:

EE.08-Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
EE.09-Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

W szkole znajduje się Centrum Egzaminacyjne dla obu kwalifikacji. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zdajesz w naszej szkole.
Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają swoją wiedzę i umiejętności na specjalnie przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych, które są zgodne z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Uczniowie w naszej szkole część teoretyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdają w formie elektronicznej w pracowniach komputerowych.

Kwalifikacja EE.08 to przede wszystkim montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

Kwalifikacja EE.09 to programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Podczas tych zajęć uczniowie poznają tajniki programowania, tworzenia stron internetowych oraz administrowania bazami danych.

W klasie II i III odbędziesz praktykę zawodową u pracodawców świadczących usługi informatyczne:
- Instytucje administracji państwowej,
- Kopalnia Soli Kłodawa S.A.,
- ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp.k.,
- Saint-Gobain w Polsce,
- Firmy zajmujące się tworzeniem stron WWW oraz programów komputerowych,
- Serwisy komputerowe.

Uczniowie klasy technikum informatycznego biorą udział w Ogólnopolskim Programie APKI ++. Podczas zajęć tworzą własne programy i doskonalą swoją wiedzę i umiejętności.

Nauka w innej formie:
- Noc Naukowców,
- Targi motoryzacyjne MOTO SHOW,
- Koło Info-Tech informatyczno-techniczne,
- Szkole Radio MIX-FM,
- Szkole Koło Fotograficzno-Filmowe KLAPS,
- Akademia Filmowa.

Jeżeli oprócz gier i odtwarzania audio-video zamierzasz dowiedzieć się do czego jeszcze możesz wykorzystać komputer i z czego jest zbudowany zapraszamy do klasy TECHNIK INFORMATYK.

Twoi potencjalni pracodawcy to firmy zajmujące się:
- serwisem sprzętu komputerowego,
- administracją Windows Server,
- obsługą techniczną wideokonferencji,
- diagnostyką, konserwacją oraz zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- tworzeniem i obsługą baz danych,
- programowaniem.
Powrót