logo nabor kolo
informator
Język niemiecki (kontynuacja) Język angielski (kontynuacja)
Turystyczno - językowa
Nazwa oddziału Turystyczno - językowa
Liczba miejsc 0
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
Przedmioty rozszerzone Geografia
Język angielski
Język niemiecki
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Geografia
    • Język obcy nowożytny
Opis PROFIL TURYSTYCZNO - JĘZYKOWY

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:
- geografia,
- język angielski,
- język niemiecki.

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:
- edukacja europejska.

DLACZEGO KLASA O PROFILU TURYSTYCZNO-JĘZYKOWYM?

Klasa o profilu turystyczno- językowym powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie wśród uczniów klas gimnazjalnych oraz fakt, iż brak takiego profilu w liceach w naszej okolicy.
Turystyka jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się działów usług a znajomość języków obcych daje większe możliwości nawiązania kontaktów i jest świetną alternatywą umożliwiającą uzyskanie pracy. Będąc absolwentem liceum ogólnokształcącego o profilu turystyczno- językowym uczniowie uzyskują wszechstronne przygotowanie oraz szerokie perspektywy do wykonywania zawodów takich jak organizator turystyki i rekreacji, tłumacz języków obcych, przewodnik wycieczek czy lektor języka obcego.

Naszym głównym celem jest:
-rozwijanie umiejętności komunikowania się w językach obcych w sytuacjach życia codziennego,
-kształtowanie umiejętności: pracy w grupach, wyszukiwania, segregowania informacji, prezentowania informacji, planowania i organizowania działań np. wyjazdów,
-motywowanie uczniów oraz wzbudzanie ciekawości świata, zwracanie uwagi nie tylko na turystykę krajową ale także zagraniczną poprzez wprowadzanie w procesie nauczania elementów wiedzy o krajach anglojęzycznych i nie tylko.

NASZE INICJATYWY.
Uczniowie ZSP w Kłodawie biorą aktywny udział w konkursach szkolnych jak i pozaszkolnych, organizowanych przez uczelnie wyższe:
• Szkolny Konkurs Języka Angielskiego,
• Ogólnopolski Konkurs Językowy Oxford,
• Konkurs Języków Obcych „Językowe Show!” organizowany przez PWSZ w Koninie,
• Konkurs Języka Angielskiego FOX.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI:
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie,
-Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu,
-Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- Uniwersytet Szczeciński,
- Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
- Planetarium w Toruniu,
- Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu,
- Kopalnia Soli „Kłodawa”,
- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu,
- Polsko- Niemiecka Współpracy Młodzieży w Warszawie,
- Instytut Goethego w Warszawie,
- Kuratorium Landu Sachsen-Anhalt / Niemcy,
- Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich,
-Fundacja „Krzyżowa” w Krzyżowej.

NIE TYLKO NAUKA....
Atrakcyjnie spędzisz czas biorąc udział w :
- projekcie z języka niemieckiego,
-Dniu Języków Obcych,
-Warsztatach o Unii Europejskiej organizowanych przez Centrum Informacji Europejskiej,
- corocznym spotkaniu integracyjnym z uczniami ze szkoły partnerskiej Erich- Kästner-Gymnasium Laatzen odbywającym się w Krzyżowej.
Dzięki tej współpracy możecie poszerzyć swoją wiedzę na temat krajów anglojęzycznych, udoskonalić umiejętności językowe, mieć kontakt z żywym językiem. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, będziecie mieć kontakt z wykładowcami tych uczelni, przez co fakt przyszłej edukacji na studiach stanie się wam bliższy, bardziej realny.


KLUB EUROPEJSKI

Dowiesz się więcej na temat krajów Unii Europejskiej. Poznasz nie tylko lepiej język angielski i niemiecki, ale również przybliżymy Ci wiedzę dotyczącą krajów Unii Europejskiej. Proponujemy lekcje europejskiej organizowane przez działający w naszej szkole Klub Europejski „Euros Amigos”. Wewnętrzna organizacja i forma prawna klubu zależy wyłącznie od jego członków i opiekuna-nauczyciela. Uczniowie sami opracowują program działania klubu, co uczy ich samodzielności oraz przyjmowania odpowiedzialności za własne decyzje.
Obszarem działalności szkolnego klubu najczęściej jest organizowanie i udział w konkursach i olimpiadach o tematyce europejskiej oraz organizowanie imprez szkolnych.
Zabierzemy Cię na profesjonalne warsztaty o Unii Europejskiej organizowane przez Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie. Poznasz możliwości jakie oferuje Unia Europejska każdemu obywatelowi Europy. Dzięki przynależności do klubu nauczysz się dobrze planować działania, porozumiewać i współdziałać w grupie, a te umiejętności z pewnością przydadzą Ci się w dorosłym życiu.
Członkostwo w klubie może przyczynić się do wybory kierunku studiów i przyszłej drogi zawodowej w zintegrowanej Europie.

Kierunki studiów.

- Filologia Angielska,
- Filologia Germańska,
- Europeistyka,
- Lingwistyka Stosowana,
- Stosunki Międzynarodowe,
- Skandynawistyka,
- Języki Biznesowe,
- Geografia,
- Geologia,
-Geodezja,
-Turystyka,
… i wiele innych.
Powrót