logo nabor kolo
informator
Język rosyjski (podstawowy)
Nazwa oddziału Górnik eksplo. podz.
Liczba miejsc 0
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język rosyjski (podstawowy)
Zawody Górnik eksploatacji podziemnej
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Informatyka
    • WOS
Opis Górnik eksploatacji podziemnej to zawód o jednej kwalifikacji:

MG.11-Eksploatacja złóż podziemnych

Zdając kwalifikacje MG.11 Eksploatacja złóż podziemnych otrzymujesz tytuł zawodowy górnika eksploatacji podziemnej.
Kierunek kształcenia został utworzony w porozumieniu z Kopalnią Soli "Kłodawa" S.A. w Kłodawie.
Na terenie Kopalni Soli „Kłodawa” znajduje się Centrum Egzaminacyjne dla kwalifikacji. Nasza szkoła współpracuje w ramach organizacji egzaminów z Kopalnią Soli „Kłodawa” S.A. w Kłodawie.

Kwalifikacja MG.11 to eksploatacja złóż podziemnych. Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają swoją wiedzę i umiejętności na specjalnie przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych, które są zgodne z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Uczniowie w naszej szkole część teoretyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdają w formie elektronicznej w pracowniach komputerowych.
W trakcie 3 lat nauki odbędziesz praktykę w Kopalni Soli "Kłodawa" S.A. w Kłodawie.

Jeżeli interesujesz się górnictwem i zamierzasz nauczyć się samodzielnie wydobywać surowce mineralne zapraszamy do klasy branżowej szkoły I stopnia w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej.

Twoi potencjalni pracodawcy to firmy zajmujące się:
- Wydobyciem surowców mineralnych metodą tradycyjną,
- Wydobyciem surowców mineralnych metodą odkrywkową,
- Przetwórstwem surowców mineralnych,
- Budową metra.
Powrót