logo nabor kolo
informator
Język rosyjski (podstawowy) Język niemiecki (podstawowy) Język angielski (kontynuacja)
Tech górnict podziem
Nazwa oddziału Tech górnict podziem
Liczba miejsc 0
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język rosyjski (podstawowy)
Zawody Technik górnictwa podziemnego
Przedmioty rozszerzone Geografia
Chemia
Informatyka
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Informatyka
    • Geografia
Opis Technik górnictwa podziemnego to zawód o dwóch kwalifikacjach:

MG.11-Eksploatacja złóż podziemnych.
MG.39- Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

Zdając pierwszą kwalifikacje MG.11-Eksploatacja złóż podziemnych otrzymujesz tytuł zawodowy górnika eksploatacji podziemnej.

Na terenie Kopalni Soli „Kłodawa” znajduje się Centrum Egzaminacyjne dla obu kwalifikacji. Nasza szkoła współpracuje w ramach organizacji egzaminów z Kopalnią Soli „Kłodawa”.
Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają swoją wiedzę i umiejętności na specjalnie przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych, które zgodne są z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Uczniowie w naszej szkole w formie elektronicznej zdają część teoretyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pracowniach komputerowych.

Kwalifikacja MG.11 to eksploatacja złóż podziemnych.
Kwalifikacja MG.39 to zagadnienia związane z organizacją i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych. Uczniowie podczas zajęć zdobywają wiedzę z zakresu organizacji procesu produkcyjnego oraz zasad eksploatacji złóż.

Nasza szkoła współpracuje z Kopalnią Soli „Kłodawa” SA w Kłodawie. W ramach tej współpracy uczniowie co roku mogą od środka zobaczyć proces wydobycia i przeróbki soli.
Uczniowie technikum odbywają cotygodniowe jednodniowe zajęcia praktyczne w Kopalni Soli "Kłodawa" w Kłodawie.
W klasie III odbędziesz miesięczną praktykę zawodową w Kopalni Soli "Kłodawa" w Kłodawie.

Nauka w innej formie:
- Noc Naukowców,
- Koło Info-Tech informatyczno-techniczne,
- Szkole Radio MIX-FM,
- Akademia Filmowa.

Jeżeli interesujesz się górnictwem i zamierzasz nauczyć się samodzielnie wydobywać surowce mineralne zapraszamy do klasy TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO.

Twoi potencjalni pracodawcy to firmy zajmujące się:
- Wydobyciem surowców mineralnych metodą tradycyjną,
- Wydobyciem surowców mineralnych metodą odkrywkową,
- Przetwórstwem surowców mineralnych,
- Budową metra.
Powrót