logo nabor kolo
informator
Język rosyjski (podstawowy) Język niemiecki (podstawowy) Język angielski (kontynuacja)
Technik mechanik
Nazwa oddziału Technik mechanik
Liczba miejsc 0
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język rosyjski (podstawowy)
Objaśnienia do języków obcych Drugi język obcy do wyboru przez ucznia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym po testach kompetencji językowych w pierwszej klasie.
Zawody Technik mechanik
Przedmioty rozszerzone Informatyka
Język angielski
Fizyka
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Informatyka
    • WOS
Opis Technik mechanik to zawód o dwóch kwalifikacjach:

MG.20-Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
MG.44-Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Zdając pierwszą kwalifikacje MG.20 otrzymujesz tytuł zawodowy ślusarza.

W szkole znajduje się Centrum Egzaminacyjne dla obu kwalifikacji. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zdajesz w naszej szkole.
Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają swoją wiedzę i umiejętności na specjalnie przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych, które zgodne są z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Uczniowie w naszej szkole w formie elektronicznej zdają część teoretyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pracowniach komputerowych.

Kwalifikacja MG.20 to przede wszystkim wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Kwalifikacja MG.44 to przede wszystkim zagadnienia związane z organizacją i nadzorowaniem procesów produkcji maszyn i urządzeń. Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności związane z obsługą programu graficznego z grupy CAD – Solid Edge, którego producentem jest Siemens.

W klasie 3 odbędziesz 2 miesięczną praktykę zawodową u pracodawców świadczących usługi mechaniczne:
- Kopalnia Soli Kłodawa S.A.,
- ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp.k.,
- Saint-Gobain,
- Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów.

Uczniowie technikum odbywają cotygodniowe jednodniowe zajęcia praktyczne w warsztatach. Kopalni Soli Kłodawa

Nasza szkoła współpracuje z Volkswagen Poznań SA. W ramach tej współpracy uczniowie co roku mogą od środka zobaczyć proces projektowania i produkcji pojazdów samochodowych.

Nauka w innej formie:
- Noc Naukowców
- Targi motoryzacyjne MOTO SHOW
- Koło Info-Tech informatyczno-techniczne
- Szkole Radio MIX-FM
- Akademia Filmowa.

Jeżeli interesujesz się motoryzacją i zamierzasz nauczyć się samodzielnie wykonywać naprawy maszyn i urządzeń oraz organizować proces produkcyjny zapraszamy do klasy TECHNIK MECHANIK.

Twoi potencjalni pracodawcy to firmy zajmujące się:
-wytwarzaniem części maszyn i urządzeń przemysłowych,
-stosują w procesie produkcyjnym maszyny i urządzenia przemysłowe,
-stosują linie technologiczne do różnego rodzaju produkcji przemysłowej,
-organizują i nadzorują proces produkcji maszyn i urządzeń,
-serwisowaniem pojazdów samochodowych.
Powrót