logo nabor kolo
informator
Język rosyjski (podstawowy) Język niemiecki (podstawowy) Język angielski (kontynuacja)
Technik logistyk
Nazwa oddziału Technik logistyk
Liczba miejsc 24
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język rosyjski (podstawowy)
Objaśnienia do języków obcych Drugi język obcy do wyboru przez ucznia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym po testach kompetencji językowych w pierwszej klasie.
Zawody Technik logistyk
Przedmioty rozszerzone Język angielski
Informatyka
Geografia
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Informatyka
    • Geografia
Opis Technik logistyk to zawód o dwóch kwalifikacjach:

AU.22-Obsługa magazynów
AU.32-Organizacja transportu

Zdając pierwszą kwalifikacje AU.22 otrzymujesz tytuł zawodowy magazynier-logistyk.
W szkole znajduje się Centrum Egzaminacyjne dla obu kwalifikacji. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zdajesz w naszej szkole.
Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają swoją wiedzę i umiejętności na specjalnie przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych, które zgodne są z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Uczniowie w naszej szkole w formie elektronicznej zdają część teoretyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pracowniach komputerowych.

Kwalifikacja AU.22 to przede wszystkim obsługa magazynów.
Kwalifikacja AU.32 to przede wszystkim organizacja transportu.. Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności związane z obsługą programu iCargo, który jest programem dla spedycji i transportu umożliwiający obsługę zleceń, faktur, płatności, windykacji oraz organizacji procesu spedycyjno-transportowego.

Po potwierdzeniu kwalifikacji w klasie 4 otrzymasz dyplom Technika logistyka.

W klasie III odbędziesz miesięczną praktykę zawodową u pracodawców świadczących usługi logistyczne:
- Zakłady produkcyjne, przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych,
- Działy logistyki przedsiębiorstw,
- Centra logistyczne,
- Firmy kurierskie,

Nasza szkoła współpracuje z Volkswagen Poznań SA. W ramach tej współpracy uczniowie co roku mogą od środka zobaczyć proces projektowania i produkcji pojazdów samochodowych.
Współpracujemy również z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. W ramach tej współpracy uczniowie biorą udział w warsztatach organizowanych przez wykładowców uczelni.
Uczniowie biorą również udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez Państwową Szkołę Zawodową w Koninie.

W naszej szkole funkcjonuje Szkolny Klub Młodych Logistyków. Uczniowie podczas zajęć dodatkowych poznają zagadnienia z zakresu spedycji i transportu, a także języka angielskiego. Zajęcia pozwalają młodzieży na rozwijanie swoich zainteresowań, a także przygotowanie się do olimpiad i konkursów. Mamy już pierwsze sukcesy. Uczniowie klasy II wzięli udział w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Uniwersytet Gdański i przeszli do II etapu (wojewódzkiego) olimpiady. Celem klubu jest rozwijanie zainteresowań związanych z logistyką, spedycją, transportem oraz językiem angielski zawodowym.

Nauka w innej formie:
- Szkolny Klub Młodych Logistyków,
- Noc Naukowców,
- Koło Info-Tech,
- Koło Fotograficzno-Filmowe KLAPS,
-Akademia Filmowa.

Jeżeli oprócz podróży, chcesz organizować proces produkcyjny, prace magazynu, transport i spedycję zapraszamy do klasy TECHNIK LOGISTYK.

Twoi potencjalni pracodawcy to firmy zajmujące się:
- logistyką, handlem, spedycji, koordynacją zaopatrzenia i zbytu,
- prognozowaniem zakupów, planowaniem zakupów,
- zarządzaniem centrum dystrybucyjnym,
- administracją taborów i organizowaniem transportu.
Powrót