logo nabor kolo
informator
Język rosyjski (podstawowy) Język niemiecki (podstawowy) Język angielski (kontynuacja)
Technik informatyk
Nazwa oddziału Technik informatyk
Liczba miejsc 24
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język rosyjski (podstawowy)
Objaśnienia do języków obcych Drugi język obcy do wyboru przez ucznia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym po testach kompetencji językowych w pierwszej klasie.
Zawody Technik informatyk
Przedmioty rozszerzone Informatyka
Język angielski
Fizyka
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Informatyka
    • WOS
Opis Technik informatyk to zawód o dwóch kwalifikacjach:

EE.08-Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
EE.09-Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

W szkole znajduje się Centrum Egzaminacyjne dla obu kwalifikacji. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zdajesz w naszej szkole.
Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają swoją wiedzę i umiejętności na specjalnie przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych, które zgodne są z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Uczniowie w naszej szkole część teoretyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdają w formie elektronicznej w pracowniach komputerowych.

Kwalifikacja EE.08 to przede wszystkim montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

Kwalifikacja EE.09 to programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Podczas tych zajęć uczniowie poznają tajniki programowania, tworzenia stron internetowych oraz administrowania bazami danych.

W klasie III odbędziesz 2 miesięczną praktykę zawodową u pracodawców świadczących usługi informatyczne:
- Instytucje administracji państwowej,
- Kopalnia Soli Kłodawa S.A.,
- ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp.k.,
- Saint-Gobain w Polsce,
- Firmy zajmujące się tworzeniem stron WWW oraz programów komputerowych,
- Serwisy komputerowe.

Uczniowie klasy technikum informatycznego biorą udział w Ogólnopolskim Programie APKI ++. Podczas zajęć tworzą własne programy i doskonalą swoją wiedzę i umiejętności.

Nauka w innej formie:
- Noc Naukowców,
- Targi motoryzacyjne MOTO SHOW,
- Koło Info-Tech informatyczno-techniczne,
- Szkole Radio MIX-FM,
- Szkole Koło Fotograficzno-Filmowe KLAPS,
- Akademia Filmowa.

Jeżeli oprócz gier i odtwarzania audio-video zamierzasz dowiedzieć się do czego jeszcze możesz wykorzystać komputer i z czego jest zbudowany zapraszamy do klasy TECHNIK INFORMATYK.

Twoi potencjalni pracodawcy to firmy zajmujące się:
- serwisem sprzętu komputerowego,
- administracją Windows Server,
- obsługą techniczną wideokonferencji,
- diagnostyką, konserwacją oraz zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- tworzeniem i obsługą baz danych,
- programowaniem.
Powrót