logo nabor kolo
informator
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie
Adres ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa
Telefon 632730263
Fax 632730263
E-mail zspklodawa@wp.pl
Strona WWW http://zspklodawa.org
Opis Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych jest szkołą środowiskową, w księdze uczniów znajdują się nazwiska trzech pokoleń: dziadków, ich dzieci i wnuków. Szkoła ma ponad sześćdziesięcioletnią tradycję kształcenia ogólnokształcącego i zawodowego. Dobrze wyposażone w pomoce i środki dydaktyczne klasy, z których część ma dostęp do Internetu są niewątpliwie atutem szkoły. Szkoła posiada stanowiska egzaminacyjne do proponowanych kierunków kształcenia w zawodzie.Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są na kompleksie sportowym "Orlik 2012"( dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią - boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych i oddzielne do piłki nożnej). W listopadzie 2014 r odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej.Oprócz sali gimnastycznej szkoła posiada dodatkowo dwie sale fitness. W szkole funkcjonują cztery pracownie informatyczne i centrum multimedialne. Prowadzona jest nauka czterech języków obcych: język angielski, język niemiecki, język rosyjski i język łaciński. Uczniowie własne zainteresowania rozwijają na zajęciach pozalekcyjnych. Szkoła jest organizatorem konkursu matematycznego "Maraton matematyczny" przeznaczony dla uczniów gimnazjum powiatu kolskiego. Oprócz nauki szkoła oferuje uczniom możliwość rozwoju kulturalnego, działają w niej liczne koła zainteresowań. Imprezy artystyczne, np. „Tramp” mają zasięg pozawojewódzki. Nawiązaliśmy kontakty ze szkołami w Hannoverze, co procentuje atrakcyjnymi kontaktami (wyjazdy, obozy). Szafki osobiste to dodatkowe udogodnienia dla naszych uczniów. Bezpieczeństwo uczniów gwarantuje całodobowy system monitoringu szkoły.
Szkoły
Liceum w ZSP w Kłodawie
Technikum w ZSP w Kłodawie
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP w Kłodawie
Powrót