Koło
Technikum
Technikum w ZSP w Kłodawie - Technik reklamy
Nazwa oddziału

 Technik reklamy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik reklamy to zawód łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną i lingwistyczną. Nauka na tym kierunku to podróż po polach projektowania graficznego, językoznawstwa, marketingu, socjologii, historii sztuki i wielu innych dyscyplinach wiedzy. Nauczysz się  posługiwać narzędziami marketingowymi, jak rozwijać i budować wizerunek marki lub produktu, jak przygotować profesjonalną kampanię reklamową z wykorzystaniem różnorodnych technik reklamy wizualnej, sesję fotograficzną i filmową, wystawę czy pokaz. Będziesz specjalistą łączącym wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną z umiejętnością planowania i organizacji kampanii reklamowych i promocyjnych.

W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • oceniania skuteczności i efektywności kampanii reklamowej,
 • tworzenia elementów identyfikacyjnych firm i produktów- znaki graficzne, logotypy,
 • tworzenia tekstów reklamowych, sloganów, scenariuszy reklam,
 • obsługi programów graficznych,
 • współpracy z klientami i innymi firmami,
 • sporządzania budżetu kampanii reklamowej,
 • pozyskiwania informacji o aktualnych trendach na rynku,
 • języka obcego stosowanego w marketingu,
 • organizacji stanowiska zgodnie z zasadami ergonomii,
 • kierowania zespołem pracowników,
 • sporządzania niezbędnej dokumentacji w reklamie,
 • organizacji sesji fotograficznych,
 • projektowania reklamy wizualnej,
 • myślenia marketingowego i jak działać na dzisiejszym rynku pracy


Ucząc się zawodu technika reklamy zdobywasz dwie kwalifikacje:

   

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampania reklamową

Po ukończeniu nauki do zawodu i zdaniu obu kwalifikacji, absolwent otrzymuje dokument potwierdzający jego kwalifikacje zawodowe i może podjąć pracę w:

1.  agencjach reklamowych jako:

 • agent reklamowy – pracownik działu obsługi klienta
 • pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia- account manager
 • pracownik działu kreatywnego
 • autor tekstów i sloganów- copywriter
 • projektant grafiki- art designer
 • pracownik działu produkcyjnego
 • pracownik działu planowania publikacji
 • pracownik działu badań rynkowych
 • pracownik działu mediów- media planner

2. działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych jako:

 • specjalista ds. marketingu
 • specjalista ds. reklamy
 • specjalista ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej- public relations

3. biurach ogłoszeń środków masowego przekazu jako:

 • pracownik biura reklamy
 • akwizytor                                                                                                               

Nauka w innej formie:
- Noc Naukowców
- Koło Info-Tech informatyczno-techniczne
- Szkole Radio MIX-FM
- Akademia Filmowa
- Szkolna Liga Strzelecka                                                  

Kontynuacja nauki.
Absolwent może kontynuować edukację na każdej uczelni. Niemniej jednak, chcąc uzyskać wyższe wykształcenie związane z zawodem uzyskanym w technikum organizacji reklamy preferowane są uczelnie ekonomiczne (np. Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych), ale również Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.