Koło
Technikum
Technikum w ZSP w Kłodawie - Technik górnictwa podziemnego
Nazwa oddziału

 Technik górnictwa podziemnego

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

 Geografia

Opis

Technik górnictwa podziemnego to zawód o dwóch kwalifikacjach:

MG.11-Eksploatacja złóż podziemnych
MG.39-Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

Zdając pierwszą kwalifikacje MG.11-Eksploatacja złóż podziemnych otrzymujesz tytuł zawodowy górnika eksploatacji podziemnej.

Kwalifikacja MG.11 to eksploatacja złóż podziemnych.
Kwalifikacja MG.39 to zagadnienia związane z organizacją i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych. Uczniowie podczas zajęć zdobywają wiedzę z zakresu organizacji procesu produkcyjnego oraz zasad eksploatacji złóż.

Na terenie Kopalni Soli „Kłodawa” znajduje się Centrum Egzaminacyjne dla obu kwalifikacji. Nasza szkoła współpracuje w ramach organizacji egzaminów z Kopalnią Soli „Kłodawa”.
Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają swoją wiedzę i umiejętności na specjalnie przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych, które są zgodne z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Uczniowie w naszej szkole w formie elektronicznej zdają część teoretyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pracowniach komputerowych.

Nasza szkoła współpracuje z Kopalnią Soli „Kłodawa” SA w Kłodawie. W ramach tej współpracy uczniowie co roku mogą od środka zobaczyć proces wydobycia i przeróbki soli.
Uczniowie technikum odbywają cotygodniowe jednodniowe zajęcia praktyczne w Kopalni Soli "Kłodawa" w Kłodawie.
W trakcie nauki odbędziesz  praktykę zawodową w Kopalni Soli "Kłodawa" w Kłodawie.

Nauka w innej formie:
- Noc Naukowców
- Koło Info-Tech informatyczno-techniczne
- Szkole Radio MIX-FM
- Akademia Filmowa
- Szkolna Liga Strzelecka

Jeżeli interesujesz się górnictwem i zamierzasz nauczyć się samodzielnie wydobywać surowce mineralne zapraszamy do klasy TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO.

Twoi potencjalni pracodawcy to firmy zajmujące się:
- wydobyciem surowców mineralnych metodą tradycyjną
- wydobyciem surowców mineralnych metodą odkrywkową
- przetwórstwem surowców mineralnych
- budową metra