Koło
Technikum
Technikum w ZSP w Kłodawie - Technik handlowiec
Nazwa oddziału

 Technik handlowiec

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

Technik handlowiec to zawód o dwóch kwalifikacjach:

AU.20-Prowadzenie sprzedaży
AU.25-Prowadzenie działalności handlowej

Zdając pierwszą kwalifikacje AU.20 otrzymujesz tytuł zawodowy sprzedawcy.

Kwalifikacja AU.20 to przede wszystkim prowadzenie sprzedaży.
Kwalifikacja AU.25 to wiadomości i umiejętności z zakresu prowadzenie działalności handlowej. Uczniowie pracują na profesjonalnym oprogramowaniu ekonomicznym Insert GT.

W szkole znajduje się Centrum Egzaminacyjne dla obu kwalifikacji. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zdajesz w naszej szkole.
Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają swoją wiedzę i umiejętności na specjalnie przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych, które są zgodne z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Uczniowie w naszej szkole w formie elektronicznej zdają część teoretyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pracowniach komputerowych.

W trakcie nauki odbędziesz praktykę u pracodawców świadczących usługi handlowe:
- Kopalnia Soli Kłodawa
- Hurtownie
- Sklepy
- Przedsiębiorstwa usługowo-gospodarcze
- Agencje reklamowe
- Agencje marketingowe

Nauka w innej formie:
- Koło artystyczne
- Koło Info-Tech
- Szkolna Liga Strzelecka

Jeżeli lubisz kontakt z ludźmi i interesujesz się handlem, marketingiem, reklamą to zapraszamy do klasy TECHNIKUM HANDLOWEGO

Twoi potencjalni pracodawcy to firmy zajmujące się:
- organizowaniem prac w zakresie przyjmowania dostawców, przygotowania towarów do sprzedaży
- wykonywaniem prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna-sprzedaży
- prowadzenie działań marketingowych i reklamowych
- organizowanie i prowadzenie działalności handlowej
- zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa