Koło
Technikum
Technikum w ZSP w Kłodawie - Technik logistyk
Nazwa oddziału

 Technik logistyk

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

Technik logistyk to zawód o dwóch kwalifikacjach:

AU.22-Obsługa magazynów
AU.32-Organizacja transportu

Zdając pierwszą kwalifikacje AU.22 otrzymujesz tytuł zawodowy magazynier-logistyk.

Kwalifikacja AU.22 to przede wszystkim obsługa magazynów.
Kwalifikacja AU.32 to przede wszystkim organizacja transportu.

Po potwierdzeniu kwalifikacji w klasie 4 otrzymasz dyplom Technika logistyka.

Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności związane z obsługą programu iCargo, który jest programem dla spedycji i transportu umożliwiający obsługę zleceń, faktur, płatności, windykacji oraz organizacji procesu spedycyjno-transportowego.

W szkole znajduje się Centrum Egzaminacyjne dla obu kwalifikacji. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zdajesz w naszej szkole.
Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają swoją wiedzę i umiejętności na specjalnie przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych, które są zgodne z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Uczniowie w naszej szkole w formie elektronicznej zdają część teoretyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pracowniach komputerowych.

W trakcie nauki odbędziesz  praktykę zawodową u pracodawców świadczących usługi logistyczne:
- Zakłady produkcyjne, przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych
- Działy logistyki przedsiębiorstw
- Centra logistyczne
- Firmy kurierskie

Szkoła od roku 2019/2020 uczestniczy w programie wymiany międzynarodowej praktyk zawodowych Erasmus+ pn. „Przez Portugalię na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce  Wschodniej”.


Nasza szkoła współpracuje z Volkswagen Poznań SA. W ramach tej współpracy uczniowie co roku mogą od środka zobaczyć proces projektowania i produkcji pojazdów samochodowych.
Współpracujemy również z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. W ramach tej współpracy uczniowie biorą udział w warsztatach organizowanych przez wykładowców uczelni.
Uczniowie biorą również udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez Państwową Szkołę Zawodową w Koninie.

W naszej szkole funkcjonuje Szkolny Klub Młodych Logistyków. Uczniowie podczas zajęć dodatkowych poznają zagadnienia z zakresu spedycji i transportu, a także języka angielskiego. Zajęcia pozwalają młodzieży na rozwijanie swoich zainteresowań, a także przygotowanie się do olimpiad i konkursów. Mamy już pierwsze sukcesy. Uczniowie klasy II wzięli udział w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Uniwersytet Gdański i przeszli do II etapu (wojewódzkiego) olimpiady. Celem klubu jest rozwijanie zainteresowań związanych z logistyką, spedycją, transportem oraz językiem angielski zawodowym.

Nauka w innej formie:
- Szkolny Klub Młodych Logistyków
- Noc Naukowców
- Koło Info-Tech
- Koło Fotograficzno-Filmowe KLAPS
- Akademia Filmowa
- Szkolna Liga Strzelecka

Jeżeli oprócz podróży, chcesz organizować proces produkcyjny, prace magazynu, transport i spedycję zapraszamy do klasy TECHNIK LOGISTYK.

Twoi potencjalni pracodawcy to firmy zajmujące się:
- logistyką, handlem, spedycji, koordynacją zaopatrzenia i zbytu
- prognozowaniem zakupów, planowaniem zakupów
- zarządzaniem centrum dystrybucyjnym
- administracją taborów i organizowaniem transportu