Koło
Technikum
Technikum w ZSP w Kłodawie - Technik informatyk
Nazwa oddziału

 Technik informatyk

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

 Matematyka

Opis

Technik informatyk to zawód o dwóch kwalifikacjach:

EE.08-Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
EE.09-Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.


Kwalifikacja EE.08 to przede wszystkim montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

Kwalifikacja EE.09 to programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Podczas tych zajęć uczniowie poznają tajniki programowania, tworzenia stron internetowych oraz administrowania bazami danych.

W szkole znajduje się Centrum Egzaminacyjne dla obu kwalifikacji. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zdajesz w naszej szkole.
Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają swoją wiedzę i umiejętności na specjalnie przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych, które są zgodne z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Uczniowie w naszej szkole część teoretyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdają w formie elektronicznej w pracowniach komputerowych.

W  trakcie nauki odbędziesz praktykę zawodową u pracodawców świadczących usługi informatyczne:
- Instytucje administracji państwowej
- Kopalnia Soli Kłodawa S.A.
- ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp.k.
- Saint-Gobain w Polsce
- Firmy zajmujące się tworzeniem stron WWW oraz programów komputerowych
- Serwisy komputerowe

Szkoła od roku 2019/2020 uczestniczy w programie wymiany międzynarodowej praktyk zawodowych Erasmus+ pn. „Przez Portugalię na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce  Wschodniej”.

Nauka w innej formie:
- Noc Naukowców
- Targi motoryzacyjne MOTO SHOW
- Koło Info-Tech informatyczno-techniczne
- Szkole Radio MIX-FM
- Szkole Koło Fotograficzno-Filmowe KLAPS
- Akademia Filmowa
- Szkolna Liga Strzelecka

Jeżeli oprócz gier i odtwarzania audio-video zamierzasz dowiedzieć się do czego jeszcze możesz wykorzystać komputer i z czego jest zbudowany zapraszamy do klasy TECHNIK INFORMATYK.

Twoi potencjalni pracodawcy to firmy zajmujące się:

- serwisem sprzętu komputerowego
- administracją Windows Server
- obsługą techniczną wideokonferencji
- diagnostyką, konserwacją oraz zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania
- tworzeniem i obsługą baz danych
- programowaniem