Koło
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Koło
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące w Kole ul.Blizna 37, Koło, 62-600 Kolo 196 230/317
Ag - profil politechniczny 28 39/105
Bg - profil prawniczy 28 40/138
Cg - profil medyczny 28 31/80
Dg - profil biomedyczny z elementami ratownictwa 28 23/109
Eg - profil informatyczny 28 29/114
Fg - profil politologiczny 28 15/115
Gg - profil psychologiczno - pedagogiczny 28 53/186
Liceum w ZSEA w Kole ul.H. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło 28 43/189
LOB - profil prozdrowotny 14 26/109
LOB - profil europejsko - medialny 14 17/131
Liceum w ZST w Kole ul.Kolejowa 11, 62-600, Koło 56 38/102
Klasa mundurowa 28 19/67
Klasa zdrowia i urody 28 19/52
Liceum w ZSP w Kłodawie ul.Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa 168 31/54
Klasa humanistyczna 28 2/12
Klasa dziennikarsko-prawna 28 4/15
Klasa matematyczno-fizyczna 28 0/14
Klasa matematyczno-geograficzna 28 9/15
Klasa biologiczno-chemiczna 28 14/21
Klasa turystyczno-językowa 28 2/12
Liceum w ZSRCKU w Kościelcu ul.Kościelna 2, 62-604 Kościelec 28 2/14
Profil odnowa biologiczna z elementami dietetyki 28 2/14
Technikum w ZSEA w Kole ul.H. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło 84 79/255
TEA - technik ekonomista 28 28/165
TRA - technik rachunkowości 14 12/73
TGA - technik geodeta 14 12/71
TOTA - technik organizacji turystyki 28 27/136
Technikum w ZST w Kole ul.Kolejowa 11, 62-600, Koło 84 79/168
Technikum Informatyczne 28 34/101
Technikum Ochrony Środowiska 28 16/46
Technikum Samochodowe 28 29/60
Technikum w ZSP w Kłodawie ul.Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa 140 67/92
Technik informatyk 28 18/34
Technik logistyk 28 22/48
Technik elektryk 14 8/21
Technik mechanik 14 2/16
Technik handlowiec 14 2/13
Technik górnictwa podziemnego 14 0/10
Technik reklamy 14 0/16
Technik organizacji turystyki 14 15/21
Technikum w ZSRCKU w Kościelcu ul.Kościelna 2, 62-604 Kościelec 140 127/219
Technikum Ekonomiczne 28 31/84
Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej 14 9/44
Technikum Informatyczne 14 22/63
Technikum Logistyczne 28 20/78
Technikum Rolnicze 14 17/25
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 14 18/48
Technikum Spedycyjne 14 1/38
Technikum Technologii Żywności 14 9/34
Branżowa Szkoła I stopnia w ZST w Kole ul.Kolejowa 11, 62-600, Koło 98 87/128
Mechanik pojazdów samochodowych 14 12/36
Operator obrabiarek skrawających 14 10/19
Fryzjer - dla młodocianych pracujących 10 9/18
Sprzedawca - dla młodocianych pracujących 18 18/31
Mechanik pojazdów samochodowych - dla młodocianych pracujących 14 9/14
Klasa wielozawodowa - dla młodocianych pracujących 28 29/58
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP w Kłodawie ul.Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa 28 4/10
I a 28 4/10
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSRCKU w Kościelcu ul.Kościelna 2, 62-604 Kościelec 24 1/15
Branżowa Szkoła I Stopnia 24 1/15