Koło
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Koło
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Liceum Ogólnokształcące w Kole ul.Blizna 37, Koło, 62-600 Kolo
Ag - profil politechniczny
Bg - profil prawniczy
Cg - profil medyczny
Dg - profil biomedyczny z elementami ratownictwa
Eg - profil informatyczny
Fg - profil politologiczny
Gg - profil psychologiczno - pedagogiczny
Liceum w ZSEA w Kole ul.H. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło
LOB - profil prozdrowotny
LOB - profil europejsko - medialny
Liceum w ZST w Kole ul.Kolejowa 11, 62-600, Koło
Klasa mundurowa
Klasa zdrowia i urody
Liceum w ZSP w Kłodawie ul.Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa
Klasa humanistyczna
Klasa dziennikarsko-prawna
Klasa matematyczno-fizyczna
Klasa matematyczno-geograficzna
Klasa biologiczno-chemiczna
Klasa turystyczno-językowa
Liceum w ZSRCKU w Kościelcu ul.Kościelna 2, 62-604 Kościelec
Profil odnowa biologiczna z elementami dietetyki
Technikum w ZSEA w Kole ul.H. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło
TEA - technik ekonomista
TRA - technik rachunkowości
TGA - technik geodeta
TOTA - technik organizacji turystyki
Technikum w ZST w Kole ul.Kolejowa 11, 62-600, Koło
Technikum Informatyczne
Technikum Ochrony Środowiska
Technikum Samochodowe
Technikum w ZSP w Kłodawie ul.Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa
Technik informatyk
Technik logistyk
Technik elektryk
Technik mechanik
Technik handlowiec
Technik górnictwa podziemnego
Technik reklamy
Technik organizacji turystyki
Technikum w ZSRCKU w Kościelcu ul.Kościelna 2, 62-604 Kościelec
Technikum Ekonomiczne
Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
Technikum Informatyczne
Technikum Logistyczne
Technikum Rolnicze
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Technikum Spedycyjne
Technikum Technologii Żywności
Branżowa Szkoła I stopnia w ZST w Kole ul.Kolejowa 11, 62-600, Koło
Mechanik pojazdów samochodowych
Operator obrabiarek skrawających
Fryzjer - dla młodocianych pracujących
Sprzedawca - dla młodocianych pracujących
Mechanik pojazdów samochodowych - dla młodocianych pracujących
Klasa wielozawodowa - dla młodocianych pracujących
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP w Kłodawie ul.Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa
I a
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSRCKU w Kościelcu ul.Kościelna 2, 62-604 Kościelec
Branżowa Szkoła I Stopnia