Jawor
Jawor
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
UCHWAŁA NR XXXVIII/232/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020
Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych
Oświadczenie o miejscu pracy
Oświadczenie o miejscu zamieszkania