Iława
Wolne miejsca w placówkach
Wolne miejsca w placówkach: Iława Szkoła ponadpodstawowa
Nazwa i adres Lokalizacja Liczba wolnych miejsc
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Iławie w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie ul.Sienkiewicza 1, 14-200 Iława 0
Klasy pierwsze (6 oddziałów) 30
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego ul.Gdańska 25, 14-260, Lubawa 0
humanistyczny 7
matematyczno-geograficzny 19
biologiczno-chemiczny 0
inżynieryjny 0
Technikum nr 2 w Iławie w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie ul.Mierosławskiego 10, 14-200 Iława 0
Technik handlowiec 2
Technik żywienia i usług gastornomicznych 3
Technik reklamy 2
Technik pojazdów samochodowych 2
Technik technologii żywności 2
Technik hotelarstwa 4
Technikum nr 1 w Iławie w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie ul.Kopernika 8A, 14-200 Iława 0
Technik budownictwa 0
Technik informatyk 1 0
Technik grafiki 0
Technik ekonomista 0
Technik przemysłu mody 7
Technik informatyk 2 0
Technikum w Lubawie ul.Gdańska 25, 14-260, Lubawa 0
Technikum Elektryczne 2
Technikum Logistyczne 3
Technikum Rachunkowości 3
Technikum Rolnicze 2
Technikum w Suszu ul.Wiejska 1, 14-240 Susz 0
Technikum Logistyczne 6
Technikum Informatyczne 0
Technikum Ekonomiczne 0
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 0
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Iławie w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie ul.Mierosławskiego 10, 14-200 Iława 0
1A ślusarz 8
1B wielozawodowa 12
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 Iławie w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie ul.Kopernika 8A, 14-200 Iława 0
1 w - murarz–tynkarz 0
1 z - monter zabudowy 13
Branżowa Szkoła I stopnia w Lubawie ul.Gdańska 25, 14-260, Lubawa 0
Branżowa Szkoła I stopnia - elektryk 1
Branżowa Szkoła I stopnia - kucharz 1
Branżowa Szkoła I stopnia - mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 0
Branżowa Szkoła I stopnia - mechanik pojazdów samochodowych 0
Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa 4
Branżowa Szkoła I stopnia w Suszu ul.Wiejska 1, 14-240 Susz 0
Branżowa Szkoła I Stopnia Kucharz 1
Branżowa Szkoła I Stopnia Wielozawodowa 0