Iława
Technikum
Technikum Rolnicze w Kisielicach
Zespół szkół
Adres
Daszyńskiego 12, 14-220 Kisielice
Telefon
552756030
Fax
552756030
Strona www
Dyrektor
Izabela Zięba
Typ placówki
Technikum
Opis
Teren szkoły zajmuje 6 ha atrakcyjnych przyrodniczo terenów. Szkoła położona jest na obszarze parku, w którym oprócz bogatej roślinności znajduje się staw i sad ogrodniczy. W skład Zespołu Szkół Rolniczych wchodzą zarówno szkoły dla młodzieży, jak i dla dorosłych. Na poziomie technikum można uzyskać dwie kwalifikacje: ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej, ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Oferta
w przygotowaniu
Historia
W 1946 roku utworzono Gminną Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Kisielicach, którą w 1948 przemianowano na Średnią Szkołę Rolniczą. Znaczący etap w rozwoju Szkoły stanowił rok szkolny 1955/56, kiedy to powołano Koedukacyjne Technikum Hodowlane o czteroletnim okresie nauczania. W 1960 roku rozpoczęto budowę nowego obiektu szkolnego, który oddano do użytku w 1963 roku. Z czasem rozbudowano bazę internatu i warsztatów szkolnych. Przekształcono również szkołę na 5-letnie Państwowe Technikum Rolnicze. W 1974 roku w Kisielicach powstało Technikum Korespondencyjne i Technikum Telewizyjne dla pracujących. Od 1977 roku rozpoczął się nowy etap rozwoju szkoły. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Elblągu powołano Zespół Szkół Rolniczych, w skład którego wchodziły: 5-letnie Technikum Rolnicze, 5-letnie Technikum Rolniczo-Łąkarskie, 3-letnie Technikum Rolnicze, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa, Zaoczne Technikum Rolnicze Telewizyjne, Technikum Rolnicze. Od 1986/87 otwarto Liceum Ekonomiczne o czteroletnim okresie nauczania. Po roku 1989 wychodząc naprzeciw reformom szkoła dokonuje zmian, szczególnie dotyczą one wprowadzania nowych przedmiotów i kierunków kształcenia. 
Osiągnięcia
Uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w różnych konkursach i olimpiadach zawodowych, m.in.: - w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: produkcja roślinna i produkcja zwierzęca - w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych - w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK - w Powiatowym Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym - w Konkursie "Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca" Osiągali w nich bardzo często wysokie lokaty na szczeblu wojewódzkim i centralnym.
Dojazd
Kisielice położone są przy głównej trasie Iława-Grudziądz. Do szkoły dojechać można zarówno własnym samochodem jak i autobusami z różnych kierunków.