Iława
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Iława
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Iławie ul.Sienkiewicza 1, 14-200 Iława 52 0/0
1A 39 0/0
1B 13 0/0
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego ul.Gdańska 25, 14-260, Lubawa 23 0/0
biologiczno-chemiczny 10 0/0
inżynieryjny 5 0/0
humanistyczny 8 0/0
Liceum Ogólnokształcące w Suszu ul.Wiejska 1, 14-240 Susz 0 0/0
Liceum Ogólnokształcące 0 0/0
Technikum w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie ul.Mierosławskiego 10, 14-200 Iława 21 0/0
Technikum Handlowe 10 0/0
Technikum Reklamy 5 0/0
Technikum Hotelarskie 2 0/0
Technikum Samochodowe 3 0/0
Technikum Gastronomiczne 1 0/0
Technikum w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie ul.Kopernika 8A, 14-200 Iława 10 0/0
Technik budownictwa 1 0/0
Technik ekonomista 2 0/0
Technik informatyk 4 0/0
Technik informatyk (oddział integracyjny) 0 0/0
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 0 0/0
Technik przemysłu mody 3 0/0
Technikum w Lubawie ul.Gdańska 25, 14-260, Lubawa 10 0/0
logistyk 4 0/0
ekonomik 1 0/0
elektryk 5 0/0
Technikum w Suszu ul.Wiejska 1, 14-240 Susz 28 0/0
Technikum Logistyczne 4 0/0
Technikum Ekonomiczne 9 0/0
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 7 0/0
Technikum Informatyczne 8 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie ul.Mierosławskiego 10, 14-200 Iława 120 0/0
wielozawodowa 120 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie ul.Kopernika 8A, 14-200 Iława 12 0/0
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 12 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w Lubawie ul.Gdańska 25, 14-260, Lubawa 7 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia 7 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w Kisielicach ul.Daszyńskiego 12, 14-220, Kisielice 0 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w Suszu ul.Wiejska 1, 14-240 Susz 5 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia- Kucharz 4 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia -Wielozawodowa 1 0/0