Grudziądz
Technikum
Technikum TEB Edukacja - TECHNIK REKLAMY - grafika i media społecznościowe
Nazwa oddziału

 TECHNIK REKLAMY - grafika i media społecznościowe

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik reklamy

Opis

Technik reklamy to zawód dla osób  lubiących media społecznościowe, posiadających potencjał twórczy. To zawód dla osób kreatywnych, komunikatywnych, otwartych na nowe doświadczenia , łatwo nawiązujących kontakty z ludźmi.

Odpowiadając na potrzeby współczesnego biznesu, poszerzyliśmy program o zagadnienia z reklamy w mediach społecznościowych (social media) i elementy grafiki komputerowej - obecnie niezbedne  w pracy technika reklamy. W ramach dodatkowego przedmiotu poznasz najbardziej popularne programy graficzne, jak np. Adobe Photoshop czy CorelDraw, które skutecznie wykorzystasz w realizacji zdań zawodowych. Nauczysz się też tworzyc profesjonalne kampanie reklamowe na Facebooku czy Google AdWords.

Nauczysz się:

 • planować i organizować kampanie reklamowe i promocyjne w mediach, także w mediach społecznościowych (np. Facebook, Istagram
 • planować emisje reklamy w mediach
 • tworzyć teksty, slogany reklamowe i scenariusze reklam radiowych i telewizyjnych
 • organizować sesje zdjęciowe i filmowe na potrzeby reklamowe
 • obsługiwać programy graficzne: CorelDraw, Adobe Photoshop
 • nadzorować procesy produkcji reklam oraz prac podwykonawców
 • promować oferowane usługi reklamowe
 • badać skuteczność reklamy

W trakcie nauki uczniowie mogą wziąć udział w różnych kursach, między innymi :

 • obróbka graficzna zdjęć
 • Adobe Photoshp

Jako absolwent kierunku Technik reklamy będziesz mógł  podjąć naukę na studiach lub w szkole policealnej albo rozpocząć  pracę w miejscach takich jak:

 • agencje reklamowe, agencje reklamy wizualnej
 • agencje marketingu internetowego
 • agencje public relations
 • działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw
 • działy kreatywne i rozwoju produktu
 • działy sprzedaży

Egzaminy i praktyki w technikum

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

 PGF.07. WYKONYWANIE  PRZEKAZU REKLAMOWEGO odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy III

PGF.08. ZARZADZANIE KAMPANIĄ REKLAMOWĄ odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy V

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godz.)

w klasie II - 140 godz. - 4 tygodnie w 1 półroczu

w klasie III - 140 godz. - 4 tygodnie w 2 półroczu

CZESNE - 99 zł