Grudziądz
Technikum
Technikum Nr 6 - Technik rolnik
Nazwa oddziału

 Technik rolnik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • technika
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

biologia

Zawody

 Technik rolnik

Opis

Technik rolnik  (FIRMA PATRONACKA  ZIP AGRO, UNIA)

 

Technik rolnik organizuje i wykonuje prace w gospodarstwie rolnym związane: z uprawą roślin, nasiennictwem, chowem, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich. Prowadzi i obsługuje: pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie. Organizuje sprzedaż swoich produktów.  Prowadzi gospodarstwo rolne w oparciu o rachunek ekonomiczny.

 

Średnie wykształcenie rolnicze jest jednym z warunków niezbędnych do prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego oraz do korzystania z funduszy unijnych.


Szczegóły na stronie szkolnej https://www.zsrgrudziadz.pl