Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
Liceum Sztuk Plastycznych - 1a LSP - techniki graficzne
Nazwa oddziału

 1a LSP - techniki graficzne

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

Przedmioty rozszerzone

historia sztuki

język polski lub język angielski

Dodatkowe wymagania

 Egzamin wstępny

Opis