Grudziądz
Technikum
Technikum nr 3 - Technik analityk
Nazwa oddziału

 Technik analityk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

Zawody

 Technik analityk

Opis

Technik analityk to nowoczesny oraz spełniający wymagania rynku pracy zawód przyszłości, który nabiera coraz większego znaczenia ze względu na rosnącą dbałość o sprawy związane z jakością surowców oraz gotowych produktów. Należy do branży chemicznej, która jest jedną z kluczowych gałęzi przemysłu w Polsce i od wielu lat zalicza się do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki.

Technik analityk wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów oraz analizy specjalistyczne na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu. Posługuje się aparaturą laboratoryjną i odczynnikami chemicznymi oraz wykorzystuje współczesne metody analityczne.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik analityk może podejmować pracę w laboratoriach przemysłowych i naukowo-badawczych, w laboratoriach wykonujących analizy i badania dla różnych gałęzi przemysłu, np. rolniczego, farmaceutycznego, petrochemicznego, spożywczego, w laboratoriach prowadzących badania związane z ochroną środowiska.

Może również kontynuować naukę na studiach wyższych na kierunkach: chemia, biochemia, technologia chemiczna, ochrona środowiska, farmacja, analityka medyczna i kryminalistyczna, towaroznawstwo, kosmetologia, biotechnologia, ochrona środowiska. Będzie mógł poszerzyć swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Dla zawodu technik analityk wyodrębniono następujące kwalifikacje:

O  CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

O  CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych