Grudziądz
Technikum
Technikum Mundurowe w Grudziądzu - Technik Logistyk
Nazwa oddziału

 Technik Logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia ,  wychowanie fizyczne

Przedmioty rozszerzone

matematyka lub język angielski

Zawody

 Technik logistyk

Opis

LOGISTYKA - to jeden z najbardziej rozwijających się obszarów rynkowych, w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych, kurierskich, świadczących usługi magazynowe.

TECHNIK LOGISTYK - to specjalista w pionie zaopatrzenia, dystrybucji, zarządzania magazynem, projektów logistycznych, logistycznej obsługi handlu elektronicznego.

W trakcie nauki m.in. nauczysz się:

- określać cele logistyczne,

- korzystać z nowoczesnych narzędzi informatycznych stosowanych w logistyce,

- posługiwać się technikami logistycznymi,

- zarządzać magazynami, organizacją dostaw, procesami logistycznymi,

- wskazywać prawne regulacje prowadzenia krajowych i międzynarodowych przewozów towarów,

- rozpoznawać i rozwiązywać problemy o charakterze logistycznym.

Wybrane przedmioty zawodowe:

- gospodarka magazynowa,

- obsługa klientów i kontrahentów,

- usługi logistyczno – transportowe,

- dokumentowanie realizacji procesów transportu,

- język obcy ukierunkowany zawodowo.