Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - a
Nazwa oddziału

 a

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Muzyka ,  Plastyka ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka ,  Technika ,  Wychowanie fizyczne ,  Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Język polski ,  Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Muzyka ,  Plastyka ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Matematyka ,  Informatyka ,  Technika ,  Wychowanie fizyczne ,  Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

 Geografia

Opis

Jest to oddział o charakterze sportowym, ze zwiększoną liczbą godzin na realizację specjalistycznego szkolenia sportowego z zakresu m.in. kolarstwa i wioślarstwa. W przypadku uczniów spoza klubów realizowany jest program nauczania ogólnego dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego z językiem angielskim oraz niemieckim. W ofercie przedmiotów rozszerzonych znajdują się biologia, język angielski i geografia.