Grudziądz
Technikum
Technikum nr 4 - 1a - technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 1a - technik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia ,  Informatyka ,  Technika ,  Wychowanie fizyczne
  • Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia ,  Informatyka ,  Technika ,  Wychowanie fizyczne

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis