Grudziądz
Technikum
Technikum nr 3 - Technik elektronik
Nazwa oddziału

 Technik elektronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości. Jest odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych.
Zawód daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej w warsztatach naprawczych, w specjalnych placówkach handlowych.
     
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik to specjalista zajmujący się: organizacją stanowisk pracy przy produkcji, uruchamianiem i serwisowaniem urządzeń elektronicznych, przeprowadzaniem kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji, montażem, instalacją, testowaniem i uruchamianiem urządzeń elektronicznych (m.in. systemów telewizji satelitarnej, kablowej, dozorowej, kontroli i zabezpieczeń, sieci komputerowych, automatyki przemysłowej), nadzorowaniem i kontrolowaniem pracy tych urządzeń oraz oceną ich stanu technicznego, naprawą i konserwacją.