Grudziądz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 - 1 mech Mechatronik
Nazwa oddziału

 1 mech Mechatronik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Muzyka ,  Plastyka ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka ,  Technika ,  Wychowanie fizyczne ,  Edukacja dla bezpieczeństwa

Opis

To specjalista, który projektuje, wytwarza i obsługuje zespoły maszyn, urządzenia mechaniczne oraz całe linie produkcyjne. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pacy - klasa dla młodocianych pracowników.